Mimořádný koncert českých a kanadských hudebních těles

Neděle 25. března 2018 od 18,00 hod.
koncertním sále Jihočeské filharmonie – kostel sv. Anny, České Budějovice

Vystoupí: komorní a koncertní sbor, smyčcový a symfonický orchestr kanadské školy Central Memorial High School z Calgary
a orchestr „Dechová harmonie“ a sbor Jihočeské konzervatoře.
Vstup je volný.

Škola Central Memorial High School byla založena v roce 1911 v Calgary, (Alberta, Kanada). Po několik desetiletí je hudební oddělení této školy uznávané za svou vynikající kvalitu a velmi často vystupuje v Kanadě, Spojených státech, Velké Británii, […]

24.6. Česko-německý sborový koncert U Salvátora

koncert


PRAŽSKÉ VÁNOCE

 XVIII. ročník mezinárodního festivalu adventní a vánoční hudby

8. – 9. 12. 2017

Dámy a pánové,

 

dovolte, abychom Vás srdečně pozvali k návštěvě předvánoční „Zlaté Prahy“. Jsme si jisti, že i vystoupení vašeho souboru může vhodně přispět k naplnění záměrů festivalu, totiž ke vzájemnému sblížení lidí, národů a ras. Festival je přístupný neprofesionálním tělesům z celého světa. Vystoupení před porotou jsou veřejná.

Festival se koná pod záštitou hl. města Prahy a Unie českých pěveckých sborů.

Budete nám srdečně vítáni!

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

 • Pěvecké sbory dětské
 • Pěvecké sbory mládež
 • Pěvecké sbory dospělí
 • Vokální skupiny
 • Musica sacra
 • Lidové písně a pastorely
 • Spirituál a gospel
 • Folklorní soubory
 • Instrumentální soubory

 Více na www.praguechristmas.cz

RÁMCOVÝ PROGRAM

PÁTEK , 8. prosince

19:00 Kostel sv. Vojtěcha, Praha 8
KONCERT PŘÁTELSTVÍ                             

20:00                     „PRAHA V NOCI“ výlet lodí po Vltavě s večeří a hudbou – pro přihlášené účastníky

Sobota, 9 . prosince

Koncertní sál Pražské konzervatoře, Dvořákovo nábř. 1, Praha 1

09:30                    Veřejná SOUTĚŽNÍ VYSTOUPENÍ  všech přihlášených souborů

14:30                    VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ FESTIVALU

– změny vyhrazeny –

Přihláška

Přihlášku zašlete prosím poštou nebo e-mailem do 15. října 2017 na adresu:

Festivalový sekretariát CTA, Na Hájku 2456/6, 18000 Praha 8, e-mail: cta@iol.cz

 

Dear ladies and gentlemen,

let us invite you to our 18th international festival!

Our Golden City looks especially romantic and particularly friendly during the time of Advent and Christmas. Maintaining our rich advent tradition is very popular in Prague.

All amateur ensembles can take part in this competition.

Open Air concert performances by registered ensembles will be held in the Old Town Square, enhancing the seasonal magic of Prague Christmas Fair. The organizer will enable further performances in Prague for all registered ensembles.

The festival is taking place under the auspices of the City of Prague and of the Union of Czech Choirs.


Categories:

I.   CHILDREN´S CHOIRS

(up to 16 years, 24 singers and more, score S + A)

II.  YOUTH CHOIRS

(up to 27 years, 20 singers and more)

III. ADULT CHOIRS

(16 singers and more)

IV. VOCAL GROUPS

(6 singers and more, no microphone)

V. MUSICA SACRA

VI. FOLK AND CHRISTMAS SONGS

VII. SPIRITUALS, GOSPELS

VIII. FOLKLORE ENSEMBLES

IX. INSTRUMENTAL ENSEMBLES

Competition performance is not obligatory. Your ensemble is welcome to perform without actual participation in the competition too.

Piano is available during the competition.

 


 

Competition programme

Duration of the competition programme is maximum 12 min. for the category I., IV., V., VI., and VI. and 15 minutes for the category II., III., VIII. and IX. Please  do not exceed this time limit.  At least 1/3 of your programme must be Advent or Christmas music from your region or country.

Scores

It is necessary to submit at least one score of compositions you will sing (play) to the Jury before your performance.

Festival  jury

The Jury  will consist of at least three international  recognized professional artists. The decision of the Jury is final. Ensembles will be awarded marks from 1 to 100  (gold, silver and  bronze zone).
The Jury will also award further special prizes.
Every choir will receive a Certificate of Participation and the winners of all categories will receive quality trophies.
The Festival Laureate is obliged to participate at the final ceremony with its short performance.

The criterions for cat. I. – VII. on which the marking will be based are:
1)      Technical merit: difficulty, perfection, intonation, articulation, rhythm, phrasing
2)      Artistic interpretation:  sound of ensemble, stylistic fidelity, interpretation, dynamics and suggestivity.
3)      Programme choice

Applications must be made in writing and received by October 15, 2017

download application

to the Festival Secretariat, Club Tours Agentur Prague (see the address above) together with the following:
– a short biography of the ensemble (max. 10 lines)
– a  good photograph of the ensemble
– a recent recording by the ensemble
– competition programme incl. durata

Festival Badge

(incl. programme book) authorizes entry to all competition events, to the closing festival programme and to all festival concerts, except „Prague by Night“ boat trip . Price: € 6.00 (Festival badge is already included in our accommodation and stay package – see application).

Competition fee

is € 150.00 per category, each next one competition category makes 120 EUR.

For participation in the festival without participation in the competition 90 EUR.

This fee must be received by the current account of the Festival secretariat by October 15, 2017.

Expenses

Travel (incl. local transportation) and accommodation costs are the responsibility of participants. The office of the accommodation organizer is at your entire disposal to make and assist with all your travel arrangements.

There are 4 categories which will be offered and confirmed on a „first come, first served“ basis. (please, see the application form)

Festival fee

€ 30.00 per person will be required from ensembles which do not book the programme and accommodation through the festival organizer.

Boarding

Participants can pre-order meals in the restaurant in the city-centre restaurants (extra price € 9.00 per meal with three courses), hotel restaurants (€ 10.00 per meal with three courses) and “Good-bye Party“ with buffet dinner (€ 10.00 per  person). Please, it is not possible to guarantee these prices without pre-ordering.
Best regards

Pavel Švarc, Festival manager

Club Tours Agentur Prague

 

www.praguechristmas.cz

PRAŽSKÉ VÁNOCE
18. mezinárodní festival adventní a vánoční hudby

 8. – 9. 12. 2017

                   

Dámy a pánové,

dovolte, abychom Vás srdečně pozvali k návštěvě lákavé předvánoční „Zlaté Prahy“. Jsme si jisti, že i vystoupení vašeho souboru může vhodně přispět k naplnění záměrů festivalu, totiž ke vzájemnému sblížení lidí, národů a ras. Festival je přístupný neprofesionálním tělesům z celého světa.

Vystoupení před porotou jsou veřejná.

Budete námi srdečně vítáni!

Více na stránkách www.praguechristmas.cz

Kategorie:

I. PĚVECKÉ SBORY DĚTSKÉ (do 16 let, 20 a více účinkujících, pouze pro partitury S+A)

II. PĚVECKÉ SBORY MLÁDEŽ (do 27 let, 16 a více účinkujících)

III.  PĚVECKÉ SBORY DOSPĚLÍ (16 a více účinkujících)

IV. VOKÁLNÍ SKUPINY (6 – 15 účinkujících, bez mikrofonu)

V. MUSICA SACRA

VI. LIDOVÉ PÍSNĚ A PASTORELY

VII. SPIRITUÁL A GOSPEL

VIII. FOLKLORNÍ SOUBORY

IX. INSTRUMENTÁLNÍ SOUBORY

 


Časový limit
jednotlivých vystoupení je 15 minut, u kategorieI. , IV. V. a VII. 12 minut (maximální doba pobytu na pódiu). Za překročení limitu může porota srazit body.

Z vybraného programu by měly alespoň část tvořit adventní nebo vánoční skladby z vašeho kraje (vaší země). Všechny skladby můžete při soutěži provést s klavírním doprovodem.

Ceny
Pro všechny zúčastněné soubory jsou připraveny umělecky ztvárněné diplomy, nejlepší tělesa obdrží poháry z českého křišťálu a těleso s nejvyšším počtem bodů bude vyhlášeno laureátem festivalu.
Porota má právo udělit zvláštní ceny.

Porota
bude složena z mezinárodně uznávaných expertů. Její rozhodnutí je konečné a bude určeno 100 bodovým systémem (zlaté, stříbrné a bronzové pásmo). Soutěžní kriteria jsou obdobná jako u soutěží „Europa cantat“.

 

Hodnotící kriteria
1. Technické provedení: sborový zvuk*, pěvecká technika*, hlasová kultura*, intonace, rytmus
2. Interpretační kritéria: využití hudebně výrazových prostředků (dynamika, tempo, agogika), frázování, stylovost, působivost, stupeň obtížnosti
3. Výběr a dramaturgie soutěžního programu, celkový umělecký dojem

*platí pouze pro kat. I. –  VI.

Ubytování a stravování
Cestovní a pobytové náklady spojené s účastí na festivalu si hradí účastníci sami.
Včas přihlášeným účastníkům zajistíme cenově výhodné hotelové ubytování a stravování v místě konání soutěžních vystoupení, příp. v oblasti Starého města (viz přihláška).
 

Přihlášku je třeba zaslat nejpozději do 15. října 2017

S písemnou přihláškou zašlete prosím i stručná data o Vašem souboru (max. 10 řádek, pokud možno i v angličtině) a jeho fotografii.

Soutěžní poplatek
Za účast v soutěžní kategorii zaplatí přihlášené soubory Kč 3.000,- a to nejpozději do 15. 10. 2017 na konto pořadatele.
Sborům organizovaným v Unii českých pěveckých sborů poskytujeme 20% slevu. V případě odhlášení se tento poplatek nevrací.

Účastnická plaketa
opravňuje ke vstupu na všechny akce festivalu včetně soutěže a všech koncertů festivalu. Patří k ní i festivalový katalog. Cena Kč 50,-.

MUSICA SACRA PRAGA FESTIVAL

MOZART´S PRAGUE

Praga Mozarta 18

ПРАЖСКОЕ РОЖДЕСТВО 

 

JANÁCEK´S PRAGUE

MOZART´S PRAGUE

CONCERT TOURS

International festival of sacred music MUSICA SACRA PRAGA
Dear Ladies and Gentlemen,
dear friends of choral music, do you plan an unforgettable concert tour with your choir?
We have the pleasure of inviting your choir to a concert trip to cooperate in concerts with a Czech professional orchestra (oratorio concerts) or Czech choir or to your own a capella concerts in the frame of our world known „Musica Sacra Praga“ International festival in the Czech Republic.
You will be fascinated by monumental Prague castle and world-known Charles Bridge, picturesque streets of the Old Town with Old Jewish Cemetery and Synagogues, as well as other valuable sightseeings and 500 towers and spires too will inspire you. Everything under skilled and English-speaking guidance.
But to the top moment of the tour will be of course for your choir your festival concert (60 min.) in the baroque pearl of Prague, in St. Nicholas church on the ancient Old Town square.
Our festival (founded in 1992) is also held in other convenient Prague churches and concert halls. It welcomed already more than 350 choirs from all over the world.
Our terms: Summer: May 20 – July 20
Autumn: September 20 – November 5

If our terms are inconvenient for you, we can arrange other possible dates.
Our agency covers all expenses connected with the concerts, i.e. the concerts itself and the rehearsals, hire of the churches, professional publicity, etc. All other expenses connected with your visit are in your own responsibility.
Please send your written application (incl. a short history, photo, recent recording of your ensemble and concert programme) at least 4 months before the requested date by fax, e-mail or post to the following address:
Club Tours Agentur
Na Hájku 2456/6, 180 00 Praha 8, Czech Republic
Tel./Fax: +420 284826608
E-mail: cta@iol.cz

OUR 6 DAY PACKAGE:
Price: 238.00 EUR per person in a double room, single room surcharge € 125.00
5 nights ***hotel accommodation (incl. breakfast), two guided sight-seeing tours with a coach trip through the city, admission charges, English-speaking guide and provision of two a capella concert appearance during the festival. Every 21st person is free.
We are looking forward to see you in the ancient city of Prague and we hope you will take part in our festival
Pavel Švarc, director

CONCERT TOURS

International festival of sacred music MUSICA SACRA PRAGA
Dear Ladies and Gentlemen,
dear friends of choral music, do you plan an unforgettable concert tour with your choir?
We have the pleasure of inviting your choir to a concert trip to cooperate in concerts with a Czech professional orchestra (oratorio concerts) or Czech choir or to your own a capella concerts in the frame of our world known „Musica Sacra Praga“ International festival in the Czech Republic.
You will be fascinated by monumental Prague castle and world-known Charles Bridge, picturesque streets of the Old Town with Old Jewish Cemetery and Synagogues, as well as other valuable sightseeings and 500 towers and spires too will inspire you. Everything under skilled and English-speaking guidance.
But to the top moment of the tour will be of course for your choir your festival concert (60 min.) in the baroque pearl of Prague, in St. Nicholas church on the ancient Old Town square.
Our festival (founded in 1992) is also held in other convenient Prague churches and concert halls. It welcomed already more than 350 choirs from all over the world.
Our terms: Summer: May 20 – July 20
Autumn: September 20 – November 5

In the frame of this festival is also held choir competition in June every 2nd year (biennale).

If our terms are inconvenient for you, we can arrange other possible dates.
Our agency covers all expenses connected with the concerts, i.e. the concerts itself and the rehearsals, hire of the churches, professional publicity, etc. All other expenses connected with your visit are in your own responsibility.
Please send your written application (incl. a short history, photo, recent recording of your ensemble and concert programme) at least 4 months before the requested date by fax, e-mail or post to the following address:
Club Tours Agentur
Na Hájku 367, 180 00 Praha 8, Czech Republic
Tel./Fax: +420 284826608
E-mail: cta@iol.cz

OUR 6 DAY PACKAGE:
Price: 238.00 EUR per person in a double room, single room surcharge € 125.00
5 nights ***hotel accommodation (incl. breakfast), two guided sight-seeing tours with a coach trip through the city, admission charges, English-speaking guide and provision of two a capella concert appearance during the festival. Every 21st person is free.
We are looking forward to see you in the ancient city of Prague and we hope you will take part in our festival
Pavel Švarc, director

Mimořádný koncert českých a kanadských hudebních těles

Neděle 25. března 2018 od 18,00 hod.
koncertním sále Jihočeské filharmonie – kostel sv. Anny, České Budějovice

Vystoupí: komorní a koncertní sbor, smyčcový a symfonický orchestr kanadské školy Central Memorial High School z Calgary
a orchestr „Dechová harmonie“ a sbor Jihočeské konzervatoře.
Vstup je volný.

Škola Central Memorial High School byla založena v roce 1911 v Calgary, (Alberta, Kanada). Po několik desetiletí je hudební oddělení této školy uznávané za svou vynikající kvalitu a velmi často vystupuje v Kanadě, Spojených státech, Velké Británii, […]

24.6. Česko-německý sborový koncert U Salvátora

koncert


Mimořádný koncert českých a kanadských hudebních těles

Neděle 25. března 2018 od 18,00 hod.
koncertním sále Jihočeské filharmonie – kostel sv. Anny, České Budějovice

Vystoupí: komorní a koncertní sbor, smyčcový a symfonický orchestr kanadské školy Central Memorial High School z Calgary
a orchestr „Dechová harmonie“ a sbor Jihočeské konzervatoře.
Vstup je volný.

Škola Central Memorial High School byla založena v roce 1911 v Calgary, (Alberta, Kanada). Po několik desetiletí je hudební oddělení této školy uznávané za svou vynikající kvalitu a velmi často vystupuje v Kanadě, Spojených státech, Velké Británii, […]

24.6. Česko-německý sborový koncert U Salvátora

koncert

Prague Christmas Festival will join 10 choirs

Prague Christmas festival (10-12.12.2015) will join two choirs from St. Africa, one from Ukraine and seven ensembles from Czech Republic.

The festival will take part in Prague Halls and Churches + one performance in České Budejovice.

All performances are free of charge for visitors.slider

Pozvánka na koncert

CHORAL ARTS ENSEMBLE

COLLEGE OF SAINT BENEDICT – SAINT JOHN’S UNIVERSITY
COLLEGEVILLE/SAINT JOSEPH, MINNESOTA, USA

V pátek, 22. května v 19,00 hod. v kostele sv. Šimona a Judy se představí 50 členů uměleckého sboru College of Saint Benedict a Saint John´s University z Minnesoty, USA.

Program zahrnuje, mimo jiné, skladby pro sbor a varhany Ceasara Franka (Psalm 150), Ralpha Williamse (Antiphon), Zoltana Kodalyho (Kyrie a Gloria z Missa Brevis), Moteta Charlese Stanforda (Beati Qurum) a Egila Hovlanda (Jerusalem), […]

Toto léto se představí divákům několika středoevropských měst přední hudební tělesa z kanadského Calgary

V druhé polovině července tohoto roku absolvuje několik vystoupení v Praze, Krakově, Třeboni, Českém Krumlově a v Budapešti významný kanadský orchestr a sbor vystupující pod názvem Westwinds Music Society. Oba soubory přilétají do Evropy z podhorského města Calgary. Program jejich vystoupení bude složen ze skladeb předních kanadských a světových autorů klasické i populární hudby. Naše koncertní agentura bude mít tu čest hostit oba soubory během celého čtrnáctidenního pobytu.

Druhý májový týden se uskuteční již X. mezinárodní soutěžní festival Mozartova Praha

Soutěže se mohou zúčastnit přihlášená neprofesionální tělesa bez jakéhokoli omezení.
Koncerty se budou konat ve vybraných koncertních sálech a kostelech metropole.
Soutěžit mohou soubory, splňující následující kritéria:

I. DĚTSKÉ PĚVECKÉ SBORY (do 16 let) s 20 a více členy
II. PĚVECKÉ SBORY – MLÁDEŽ (do 25 let) s 20 a více členy
III. PĚVECKÉ SBORY – DOSPĚLÍ s 16 a více členy
IV. MUSICA SACRA
V. […]

Mimořádný koncert českých a kanadských hudebních těles

Neděle 25. března 2018 od 18,00 hod.
koncertním sále Jihočeské filharmonie – kostel sv. Anny, České Budějovice

Vystoupí: komorní a koncertní sbor, smyčcový a symfonický orchestr kanadské školy Central Memorial High School z Calgary
a orchestr „Dechová harmonie“ a sbor Jihočeské konzervatoře.
Vstup je volný.

Škola Central Memorial High School byla založena v roce 1911 v Calgary, (Alberta, Kanada). Po několik desetiletí je hudební oddělení této školy uznávané za svou vynikající kvalitu a velmi často vystupuje v Kanadě, Spojených státech, Velké Británii, […]

24.6. Česko-německý sborový koncert U Salvátora

koncert

Prague Christmas Festival will join 10 choirs

Prague Christmas festival (10-12.12.2015) will join two choirs from St. Africa, one from Ukraine and seven ensembles from Czech Republic.

The festival will take part in Prague Halls and Churches + one performance in České Budejovice.

All performances are free of charge for visitors.slider

Pozvánka na koncert

CHORAL ARTS ENSEMBLE

COLLEGE OF SAINT BENEDICT – SAINT JOHN’S UNIVERSITY
COLLEGEVILLE/SAINT JOSEPH, MINNESOTA, USA

V pátek, 22. května v 19,00 hod. v kostele sv. Šimona a Judy se představí 50 členů uměleckého sboru College of Saint Benedict a Saint John´s University z Minnesoty, USA.

Program zahrnuje, mimo jiné, skladby pro sbor a varhany Ceasara Franka (Psalm 150), Ralpha Williamse (Antiphon), Zoltana Kodalyho (Kyrie a Gloria z Missa Brevis), Moteta Charlese Stanforda (Beati Qurum) a Egila Hovlanda (Jerusalem), […]

Toto léto se představí divákům několika středoevropských měst přední hudební tělesa z kanadského Calgary

V druhé polovině července tohoto roku absolvuje několik vystoupení v Praze, Krakově, Třeboni, Českém Krumlově a v Budapešti významný kanadský orchestr a sbor vystupující pod názvem Westwinds Music Society. Oba soubory přilétají do Evropy z podhorského města Calgary. Program jejich vystoupení bude složen ze skladeb předních kanadských a světových autorů klasické i populární hudby. Naše koncertní agentura bude mít tu čest hostit oba soubory během celého čtrnáctidenního pobytu.

Druhý májový týden se uskuteční již X. mezinárodní soutěžní festival Mozartova Praha

Soutěže se mohou zúčastnit přihlášená neprofesionální tělesa bez jakéhokoli omezení.
Koncerty se budou konat ve vybraných koncertních sálech a kostelech metropole.
Soutěžit mohou soubory, splňující následující kritéria:

I. DĚTSKÉ PĚVECKÉ SBORY (do 16 let) s 20 a více členy
II. PĚVECKÉ SBORY – MLÁDEŽ (do 25 let) s 20 a více členy
III. PĚVECKÉ SBORY – DOSPĚLÍ s 16 a více členy
IV. MUSICA SACRA
V. […]

Mimořádný koncert českých a kanadských hudebních těles

Neděle 25. března 2018 od 18,00 hod.
koncertním sále Jihočeské filharmonie – kostel sv. Anny, České Budějovice

Vystoupí: komorní a koncertní sbor, smyčcový a symfonický orchestr kanadské školy Central Memorial High School z Calgary
a orchestr „Dechová harmonie“ a sbor Jihočeské konzervatoře.
Vstup je volný.

Škola Central Memorial High School byla založena v roce 1911 v Calgary, (Alberta, Kanada). Po několik desetiletí je hudební oddělení této školy uznávané za svou vynikající kvalitu a velmi často vystupuje v Kanadě, Spojených státech, Velké Británii, […]

24.6. Česko-německý sborový koncert U Salvátora

koncert

Prague Christmas Festival will join 10 choirs

Prague Christmas festival (10-12.12.2015) will join two choirs from St. Africa, one from Ukraine and seven ensembles from Czech Republic.

The festival will take part in Prague Halls and Churches + one performance in České Budejovice.

All performances are free of charge for visitors.slider

Pozvánka na koncert

CHORAL ARTS ENSEMBLE

COLLEGE OF SAINT BENEDICT – SAINT JOHN’S UNIVERSITY
COLLEGEVILLE/SAINT JOSEPH, MINNESOTA, USA

V pátek, 22. května v 19,00 hod. v kostele sv. Šimona a Judy se představí 50 členů uměleckého sboru College of Saint Benedict a Saint John´s University z Minnesoty, USA.

Program zahrnuje, mimo jiné, skladby pro sbor a varhany Ceasara Franka (Psalm 150), Ralpha Williamse (Antiphon), Zoltana Kodalyho (Kyrie a Gloria z Missa Brevis), Moteta Charlese Stanforda (Beati Qurum) a Egila Hovlanda (Jerusalem), […]

Toto léto se představí divákům několika středoevropských měst přední hudební tělesa z kanadského Calgary

V druhé polovině července tohoto roku absolvuje několik vystoupení v Praze, Krakově, Třeboni, Českém Krumlově a v Budapešti významný kanadský orchestr a sbor vystupující pod názvem Westwinds Music Society. Oba soubory přilétají do Evropy z podhorského města Calgary. Program jejich vystoupení bude složen ze skladeb předních kanadských a světových autorů klasické i populární hudby. Naše koncertní agentura bude mít tu čest hostit oba soubory během celého čtrnáctidenního pobytu.

Druhý májový týden se uskuteční již X. mezinárodní soutěžní festival Mozartova Praha

Soutěže se mohou zúčastnit přihlášená neprofesionální tělesa bez jakéhokoli omezení.
Koncerty se budou konat ve vybraných koncertních sálech a kostelech metropole.
Soutěžit mohou soubory, splňující následující kritéria:

I. DĚTSKÉ PĚVECKÉ SBORY (do 16 let) s 20 a více členy
II. PĚVECKÉ SBORY – MLÁDEŽ (do 25 let) s 20 a více členy
III. PĚVECKÉ SBORY – DOSPĚLÍ s 16 a více členy
IV. MUSICA SACRA
V. […]

9. Prague Christmas 2008

3rd MOZART´S PRAGUE 2008

10. Prague Christmas 2009

11.PRAGUE CHRISTMAS 2010

V. MOZART PRAGUE 2010

VI. MOZART´S PRAGUE 2011

VII. MOZART´S PRAGUE 2012

13. PRAGUE CHRISTMAS 2012

IV. Mozart´s Prague

IV. Mozart´s Prague

3rd MOZART´S PRAGUE 2008

10. Prague Christmas 2009

V. MOZART PRAGUE 2010

11.PRAGUE CHRISTMAS 2010

VI. MOZART´S PRAGUE 2011

VII. MOZART´S PRAGUE 2012

13. PRAGUE CHRISTMAS 2012

9. Prague Christmas 2008

9. Prague Christmas 2008

3rd MOZART´S PRAGUE 2008

IV. Mozart´s Prague

10. Prague Christmas 2009

V. MOZART PRAGUE 2010

11.PRAGUE CHRISTMAS 2010

VI. MOZART´S PRAGUE 2011

VII. MOZART´S PRAGUE 2012

13. PRAGUE CHRISTMAS 2012

 • LAETE CANTAMUS (Belgium)
 • „PETKO STAYNOV“ KAZANLAK (Bulgaria)
 • VASIL LEVSKI KARLOVO (Bulgaria)
 • MIXED CHOIR SANCTA SOFIA (Bulgaria)
 • GIRL´S CHOIR AKZENT SOFIA (Bulgaria)
 • MIXED CHOIR GABROVO (Bulgaria)
 • VIVALDI CHOIR VANCOUVER (Canada)
 • PONATAN YOUTH CHOIR BRANDON (Canada)
 • VESNIVKA CHOIR TORONTO (Canada)
 • GLENLYON NORFOLK CHOIR (Canada)
 • TORONTO MENDELSSOHN CHOIR (Canada)
 • DJEČJI PJEVAČKI ZBOR SLAVONSKI BROD (Croatia)
 • PÖIAL-LIISI PÄRNU (Estonia)
 • KAMARIKUORO KAMPRAATTI ILMAJOKI (Finland)
 • AKATEEMINEN LAULU HELSINKI (Finland)
 • UNIVERSIT’ÄTSCHOR PASSAU (Germany)
 • PHILHARMONISCHER CHOR QUAKENBRÜCK (Germany)
 • BERLINER KONZERTCHOR 2x (Germany) )
 • KONZERTCHOR WIRGES (Germany)
 • ULMER KANTOREI 2x (Germany)
 • KAMMERCHOR TROSTBERG (Germany)
 • KAMMERCHOR BURGAU (Germany)
 • MGV ZELLHAUSEN (Germany)
 • SINGAKADEMIE POTSDAM 2x (Germany)
 • UNIVERSITÄTSCHOR + ORCHESTER BOCHUM (Germany)
 • ST. JACOBI KANTOREI HAMBURG 2x (Germany)
 • KANTOREI HAGEN (Germany)
 • CAMERATA SERENA FRIEDRICHSHAFEN (Germany)
 • KANTOREI ÜBERLINGEN (Germany)
 • MOTETTENCHOR MÜNCHEN (Germany)
 • MUSICA SACRA LÜBECK (Germany)
 • ST JACOBI – KANTOREI GÖTTINGEN (Germany)
 • KIRCHENCHOR ST. NIKOLAUS DEHRN (Germany)
 • CHORGEMEINSCHAFT ST. BERNHARD MÜNCHEN (Germany)
 • HAMBURGER KONZERTVEREINIGUNG (Germany)
 • JUGEND-KANTOREI HÖSEL 4x (Germany)
 • LANDESJUGENDCHOR BRANDENBURG (Germany)
 • ORATORIENCHOR HANNOVER (Germany)
 • CHORGEMEINSCHAFT VILSBIBURG (Germany)
 • SINGKREIS ERDINGER MOOS (Germany)
 • KANTOREI KASSEL-KIRCHDITMOLD (Germany)
 • THE DYFED CHOIR 2X (UK)
 • LONDON FOREST CHOIR (UK)
 • BRISTOL CHORAL SOCIETY (UK)
 • EAST LONDON CHORUS (UK)
 • UNICORN SINGERS (UK)
 • THESSALONIKI´S CHOIR 2X (Greece)
 • ANATOLIA ALUMNI CHOIR THESSALONIKI (Greece)
 • CORO DEL LUNEDI ROMA (Italy)
 • CORALE SANTA CECILIA NOCERA UMBRA (Italy)
 • LA SCUOLA CORALE SASSUOLO (Italy)
 • DÓMKÓRINN Í REYKJAVÍK (Iceland)
 • KARLAKÓRINN FÓSTBRÆDUR REYKJAVIK (Iceland)
 • FEMALE CHOIR SIGLUFJÖRDUR (Iceland)
 • WADACHI CHOIR TOKIO (Japan)
 • WIEN-GIFU CHOIR (Japan)
 • TENJO-HANABI CHOIR (Japan)
 • DAGILELIS ŠIAULIAI (Lithuania)
 • GROOT NOORD KOOR AMSTERDAM (Holland)
 • CHRISTELIJKE ORATORIUM VERENIGING AMSTERDAM (Netherlands)
 • ULFTS MANNENKOR (Netherlands)
 • PHILIP´S KOOR EINDHOVEN (Netherlands)
 • PHILHARMONISCH KOOR TOONKUNST ROTTERDAM (Netherlands)
 • KONINKLIJK HEERLENS MANNENKOOR ST. PANCRATIUS (Netherlands)
 • MILLENNIUM MANNENKOOR ZEIST (Netherlands)
 • CHÓR ŽENSKI „SONANTES“ POZNAŃ (Poland)
 • „CANTEMUS“ ZIELONA GÓRA (Poland)
 • DOMINICANTES POZNAN (Poland)
 • UNIVERSITY CHOIR BYDGOSZC (Poland)
 • VOCAL ENSEMBLE RUSSE ANTIQUE MOSCOW (Russia)
 • UKRAINIAN NATIONAL CHORAL KAPELLA MOSCOW (Russia)
 • MELODIE RYBINSK (Russia)
 • MUSIC SCHOOL A. LJADOVA MOSCOW (Russia)
 • CHILDREN ORCHESTER No. 99 MOSCOW (Russia)
 • CHOIR „RADUGA“ SESTRORETSK (Russia)
 • CHOIR „LYCEUM“ SAINT PETERSBURG (Russia)
 • CHILDREN`S СHORUS „WDOHNOVENIE“ MOSCOW (Russia)
 • CHILDREN CHOIR „CREDO“ (Russia)
 • CHAMBER CHOIR ALLA CAMERA ENEBAKK 5X (Norway)
 • „JUMARA“ VALMIERA (Latvia)
 • CHOR IN SANITZ (Germany)
 • DUNMAN SECONDARY SCHOOL CHOIR (Singapore)
 • VARBERGS KAMMARKÖR (Sweden)
 • INGESUND UNIVERSITY CHOIR (Sweden)
 • MIXED CHOIR ZILINA (Slovakia)
 • TIRNAVIA TRNAVA (Slovakia)
 • ÚSMEV PRIEVIDZA (Slovakia)
 • GERONIMO BÁN. BYSTRICA (Slovakia)
 • STILLA PECTUS ŠTÚROVO (Slovakia)
 • CANTICA NOVA TRNAVA (Slovakia)
 • CHORUS MINOR ZUŠ LEVOČA (Slovakia)
 • BERNER UND ZÜRCHER KANTOREI (Schweiz)
 • MÄNNERCHOR ZÜRICH (Schweiz)
 • CHOEUR- MIXTE „L´ESPÉRANCE“ VUADENS (Schweiz)
 • PEARLS OF ODESSA 2X (Ukraine)
 • AZ & BUKI CHARKIV (Ukraine)
 • ST. JOHN´S UNIVERSITY – COLLEGE OF ST. BENEDICT FESTIVAL CHORUS COLLEGEVILLE (USA)
 • QUINCY CHORAL SOCIETY (USA)
 • THE LONG ISLAND CHINESE CHORUS (USA)
 • „ZHELEZNI STRUNI“ RAZGRAD (Bulgaria)
 • VOLANTES SONI, UCZELNIANE CENTRUM KULTURY POLITECHNIKI POZNANSKIEJ (Poland)
 • MIXED CHOIR „CHORAL“ (Bulgaria)
 • POZNANSCY MADRYGALISCI IM. WACLAWA Z SZAMOTUL (Poland)
 • AKADEMICKI CHÓR POLITECHNIKI Śląskie Gliwice (Poland)
 • U.P. SINGING AMBASSADORS (Phillipines)
 • SPEVÁCKÝ ZBOR CANTICA NOVA TRNAVA (Slovakia)
 • KOVCHEG MOSCOW (Russia)
 • MIXED CHOIR „APRILOV-PALAUZOV“ GABROVO (Bulgaria)
 • CHORENSEMBLE NORDSTADT E.V. (Germany)
 • HARMONY TOGLIATTY (Russia)
 • ELIZABETHAN MADRIGAL SINGERS (United Kingdom)
 • FRAUENCHOR VON GARDABAER (Island)
 • BETHEL UNIVERSITY CHOIR 2x www.bethel.edu (USA)
 • „KEDJAN“ STOCKHOLM (Sweden)
 • VIEJ SCHOTS VEDAN (Netherlands)
 • SINGKREIS SÖLL (Austria)
 • MALE CHOIR KNAGTU KOMSOMOLSK (Russia)
 • ENSEMBLE „KALUZSKIJ SUVENIR“ (Russia)
 • „SLAVÍČCI“ ZUŠ KLAPKOVA PRAGUE8 3X (Czech rep.)
 • FREE STATE UNIVERSITY 2x (S. Africa)
 • SDPS „TRALLALA“ ČESKÝ TĚŠÍN 2X (Česká rep.)
 • CHILDREN CHOIR „SLAVÍČEK“ PRAGUE 3X (Czech rep.)
 • CHILDREN´S MUSICAL-CHORAL CENTER „LEL“ (Russia)
 • CHILDREN´S CHOIR MPC MOSCOW (Russia)
 • PĚVECKÝ SBOR „LEKNÍNEK“ HEŘMANŮV MĚSTEC 2X (Czech rep.)
 • CHILDREN´S MUSICAL-CHORUS SCHOOL ELIM-AI ALMATY (Kazakhstan) 2x
 • CHAMBER CHOIR VENTILKY JIRKOV (Czech Rep.)
 • CONWONNITÉ YOUTH CHOIR PRETORIA (S. Africa)
 • STUDENT´S CHOIR MPC MOSCOW (Russia)
 • V.I.S. CHOMUTOV (Czech Rep.)
 • CHOIR „NORISE“ RYGA (Latvia)
 • THE VIGILAMUS CHOIR POZNAŃ (Poland)
 • HOËRSKOOL GARSFONTEIN SCHOOL CHOIR (S. Africa)
 • SPS „VLASTISLAV“ HEŘMANŮV MĚSTEC 2X (Czech Republic)
 • BYZANTION-COLLEGIUM PRAHA (Czech Rep.)
 • PA.SY.D.Y. CHOIR NICOSIA (Cyprus)
 • P.S. „ANTEA“ BRNO (Czech Rep.)
 • THE CHERNOGOLOVKA ACADEMIC CHOIR (Russia)
 • „AD DEI GLORIAM“ ČESKÝ TĚŠÍN (Czech Rep.)
 • TYGERBERG HIGH SCHOOL CHOIR (S. Africa)
 • PIETERMARIZBURG CHILDRENS CHOIR (S. Africa)
 • EVANDER HIGH SCHOOL CHOIR (S. Africa)
 • CONCERT CHOIR „KAMERTON“ ISTRA (Russia)
 • CHOIR „RODNIK“ MOSCOW (Russia)
 • RIVER VALLEY HIGH SCHOOL CHORALE (Singapore)
 • CHOIR „VESNIVKA“ KIEV (Ukraine)
 • DS „IUVENTUS, GAUDE!“ JABLONEC N. N. (Czech Rep.)
 • „MUSICA CORDE“ HILTON COLLEGE CHOIR (South Africa
 • THE STATE CHOIR OF REPUBLIC KALMYKIA (Russia)
 • POLSKÝ PĚVECKÝ SOUBOR „HUTNIK“ TŘINEC (Czech Rep.)
 • FERENC ERKEL MIXED CHOIR GYULA (Hungary)
 • DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR „BLAHOŠ“ IVANČICE (Czech Rep.)
 • VOCAL ENSEMBLE „VOX HUMANA“ ZIELONA GORA (POLAND)
 • FEMALE CHOIR OF TALLIN UNIVERSITY (Estonia)
 • THE CHOIR BYDGOSZCZ (Poland)
 • PRIMORSKA ACADEMIC CHOIR VINKO VODOPIVEC (Slovenia)
 • VOCAL ENSEMBLE „KANTABILE“ KADUY (Russia))
 • FOLKLORE GROUP „GORNITSA“ (Russia)
 • Kaluga Chamber Choir (Russia)
 • Omsk Russian State Folk Choir (Russia)
 • DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR ROLNIČKA 3X (Czech Republic)
 • „KONCERTINO“ ST. PETERBURG (Russia)
 • „THE NEVA STRINGS“ (Russia)
 • CHOIR „GOLOSA BUDUSCHEVO“ MOSCOW (Russia)
 • CHILDREN CHOIR „SOZVUCHIE“ (Russia)
 • CHILDREN CHOIR „LIRA“ CHEREPOVETS (Russia)
 • SMÍŠENÝ SBOR „POST SCRIPTUM“ PRAHA (Czech Republic)
 • CHILDREN´ S CHOIR „HARMONY“ KAZAN (Russia)
 • Vocal ensemble „Vdokhnovenie“ Novy Byt (Russia)
 • FOLK DANCE ENSEMBLE “ YAROSLAVNA“ (Russia)
 • DANCE ENSEMBLE “ YUNOST“ (Russia)
 • ŠTÝVARŮV DĚTSKÝ SBOR DDM TŘINEC 2x (Czech Republic)
 • THE YOUTH CHOIR OF STS KYRIL AND METHODI CHURCH UFA (Russia)
 • KOMORNÍ SBOR ZUŠ E. MARHULY (Czech Rep.)
 • OKTYABRSKY MUSIC COLLEGE´S CHOIR (Russia)
 • THE ADULT CHOIR OF STS KYRIL AND METHODI CHURCH UFA (Russia)
 • THE FEMALE CHAMBER CHOIR „TARNOVGRAD“ (Bulgaria)
 • ACADEMIC FEMALE CHOIR „M. ZARINSKAJA“ (Russia)
 • CANTIAMO CHAMBER ENSEMBLE (Canada)
 • QUINTESSENCE BRASS QUINTET (Canada)
 • CROWN COLLEGE CHOIR (USA)
 • Choir 2007 “Brillante Nakazawa” (Japan)
 • ŽENSKÝ PĚVECKÝ SBOR IUVENTUS PAEDAGOGICA PRAGUE 6X (Czech Republic)
 • CHILDREN´S CHOIR „ZHURAVLENOK“ (Russia)
 • DPS „MLÁDÍ“ ZUŠ JABLONEC n./J. (Czech Republic)
 • BORYSPIL MUSIC SCHOOL CHILDREN´S CHOIR (Ukraine)
 • CONCERT CHOIR „TELLERVO“ (Russia)
 • EPILOGI CHILDREN´S CHOIR (Cyprus)
 • THE CONCERT CHORUS „MOROSHKA“ VOLOGDA (Russia)
 • CHILDREN´S CHOIR „FANTAZIA“ ST. PETERSBURG (Russia)
 • METHODIST GIRL´S SCHOOL CHOIR (Singapore)
 • CHILDREN´S CHOIR OF STATE CHOIR REPUBLIC OF KALMYKIA „KOLOKOLCHIK“ KALMYKIA (Russia)
 • CHILDREN´S CHOIR „GLORIA“ (Russia)
 • VLADIMIR BOYS AND YOUTHS CHOIR CHAPEL (Russia)
 • CIESZYŃSKI CHÓR KAMERALNY (Poland)
 • PLZEŇSKÝ DĚTSKÝ SBOR (ČR / Czech Republic)
 • „DO AVEL“ SALDUS (Latvia)
 • VOCAL ENSEMBLE „CREDO“ TVER (Russia)
 • WOMEN´S ENSEMBLE „KAMERTON“ ARZAMAS (Russia)
 • KOMORNÍ SBOR „KALANDRA“ ZUŠ JABLONEC n./Jiz. (Czech Rep.)
 • ŽPS „MELODIA“ NÁVSÍ (Czech Republic)
 • CHAMBER CHORUS „RENAISSANCE“ (Russia)
 • THE ACADEMIC CHOIR OF THE CULTURAL CENTRE KIMRY (Russia)
 • MOSCOW CHORISTERS (Russia)
 • GOVERNOR´S CHAMBER CHOIR „LIK“ ORYOL (Russia)
 • HUSĽOVÝ SÚBOR ZUŠ P. M. BOHÚŇA DOLNÝ KUBÍN 3x (Slovakia)
 • CHOIR „UNA CORDA“ DOLNÝ KUBÍN (Slovakia)
 • MEN’S CHAMBER CHOIR OF THE VOLOGDA OBLAST STATE PHILHARMONY „V. A. GAVRILIN“ (Russia)
 • THE CHILDREN´S CHOIR „JUVENTA“ VLADIMIR (Russia)
 • MENLO PARK HIGH SCHOOL CHOIR (S. Africa)
 • PU- CHOIR (S. Africa)
 • YISHUN JUNIOR COLLEGE CHOIR (SINGAPORE)
 • DPS „COMENIUS“ UHERSKÝ BROD (Czech Rep.)
 • DRIENERLOOS VOCAAL ENSEMBLE ENSCHEDE (Netherlands)
 • PS ONDRÁŠ NOVÝ JIČÍN 2x (Czech Republic)
 • CAMERATA VOCALE EBERSBACH (Germany)
 • VOCAL GROUP “CHARMING” KEM (Russia)
 • VOCAL GROUP “COMPLIMENT” KEM (Russia)
 • THE FOLKLORE ENSEMBLE „SOZVEZDIE“ KURSK (Russia)
 • THE BOULEVARD HARMONISTS POTCHEFSTROOM (South Africa)
 • ENSEMBLE “EXCLUSIVE” KURSK (Russia)
 • CHILDREN´S CHOIR „OCTAVE“ VISHNIVSKA MUSICAL SCHOOL (Ukraine)
 • DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR „CARO“ TŘINEC (Czech Republic)
 • CHILDREN´S CHOIR “LYCEUM” OREKHOVO-ZUEVO (Russia)
 • CARO/BEL CANTO TŘINEC (Czech Republic)
 • YOUTH CHOIR OF PUBLIC MUSIC SCHOOL SOCHACZEW (Poland)
 • ST. ANDREW´S COLLEGE CHOIR (Singapore)
 • SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR GYMNÁZIA ORLOVÁ (Czech Republic)
 • DÍVČÍ PĚVECKÝ SBOR GYMNÁZIA ORLOVÁ (Czech Republic)
 • CHOIR „ACADEMIA“ (Romania)
 • CHAMBER CHOIR „RUSSKIJ PARTES“ OF TVER ACADEMIC FILHARMONY (Russia)
 • THE FOLKLORE ENSEMBLE “SOLOVEIKO” (Russia)
 • VIASNIANKA MINSK (Belarus)
 • ACADEMIC CHOIR SARATOV (Russia)
 • FICHARDTPARK CHOIR (South Africa)
 • CHILDREN´S CHOIR \“RADOST\“ MOSCOW (Russia)
 • CHILDREN´S CHOIR \“MUSIC SCHOOL P. I. TCHAJKOVSKY\“ BRYANSK (Russia)
 • SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR \“POST SCRIPTUM\“ 3x (Czech Republic)
 • ENSEMBLE OF OLDER CLASSES BRYANSK (Russia)
 • DPS COMENIUS UHERSKÝ BROD (Czech Republic)
 • DPS PETRKLÍČ SZUŠ PRAHA 5 (Czech Republic)
 • MIXED CHAMBER CHOIR “CANZONETTA“ JOENSUU (Finland)
 • KVARTET PRAHA (Czech Republic)
 • CANTICA BOHEMICA LITOMĚŘICE (Czech Republic)
 • Women´s Choir \“Crystal Chords\“ Manchester (United Kingdom)
 • DPS \“KUŘÁTKA\“ PRAHA 5 (Czech Republic)
 • DPS \“KOPRETINA\“ ORLOVÁ (Czech Republic)
 • DPS \“ROŠŤÁK\“ PŘELOUČ (Czech Republic)
 • VOGNYK KIEV (Ukraine)
 • DUNMAN SECONDARY SCHOOL CHOIR 2X (Singapore)
 • GIRLS CHAMBER CHOIR M.LYSENKO KIEV (Ukraine)
 • PEOPLE´S ENSEMBLE OF FOLK DANCE \“POLONYNY\“ LVOV (Ukraine)
 • \“MUSICA E DANZA\“ PRAGUE 6 (Czech Republic)
 • \“GLORIAM DEI\“ BIELSKO BIALA (Poland)
 • CHAMBER CHOIR AF MUSIC (Poland)
 • KAMERNYJ CHOIR \“PARTES\“ OBNINSK (Russia)
 • \“GOOD NEWS\“ GOSPEL CHOIR SIMANCAS (Spain)
 • ¨MIXED CHOIR OF THE TOWN ZALAEGERSZEG (Hungary)
 • POLSKÝ SMÍŠENÝ SBOR COLLEGIUM CANTICORUM ČESKÝ TĚŠÍN (Czech Republic)
 • HERLUFSHOLMKORET CHOIR NAESTVED (Denmark)
 • CHOR BETTRINGEN (Germany)
 • CAPRICCIO CHISINAU (Moldova)
 • “NMMU” UNIVERSITY CHOIR (South Africa)
 • BRAMPTON FESTIVAL SINGERS (Canada)
 • LAETE CANTAMUS (Belgium)
 • „PETKO STAYNOV“ KAZANLAK (Bulgaria)
 • VASIL LEVSKI KARLOVO (Bulgaria)
 • MIXED CHOIR SANCTA SOFIA (Bulgaria)
 • GIRL´S CHOIR AKZENT SOFIA (Bulgaria)
 • MIXED CHOIR GABROVO (Bulgaria)
 • VIVALDI CHOIR VANCOUVER (Canada)
 • PONATAN YOUTH CHOIR BRANDON (Canada)
 • VESNIVKA CHOIR TORONTO (Canada)
 • GLENLYON NORFOLK CHOIR (Canada)
 • TORONTO MENDELSSOHN CHOIR (Canada)
 • DJEČJI PJEVAČKI ZBOR SLAVONSKI BROD (Croatia)
 • PÖIAL-LIISI PÄRNU (Estonia)
 • KAMARIKUORO KAMPRAATTI ILMAJOKI (Finland)
 • AKATEEMINEN LAULU HELSINKI (Finland)
 • UNIVERSIT’ÄTSCHOR PASSAU (Germany)
 • PHILHARMONISCHER CHOR QUAKENBRÜCK (Germany)
 • BERLINER KONZERTCHOR 2x (Germany) )
 • KONZERTCHOR WIRGES (Germany)
 • ULMER KANTOREI 2x (Germany)
 • KAMMERCHOR TROSTBERG (Germany)
 • KAMMERCHOR BURGAU (Germany)
 • MGV ZELLHAUSEN (Germany)
 • SINGAKADEMIE POTSDAM 2x (Germany)
 • UNIVERSITÄTSCHOR + ORCHESTER BOCHUM (Germany)
 • ST. JACOBI KANTOREI HAMBURG 2x (Germany)
 • KANTOREI HAGEN (Germany)
 • CAMERATA SERENA FRIEDRICHSHAFEN (Germany)
 • KANTOREI ÜBERLINGEN (Germany)
 • MOTETTENCHOR MÜNCHEN (Germany)
 • MUSICA SACRA LÜBECK (Germany)
 • ST JACOBI – KANTOREI GÖTTINGEN (Germany)
 • KIRCHENCHOR ST. NIKOLAUS DEHRN (Germany)
 • CHORGEMEINSCHAFT ST. BERNHARD MÜNCHEN (Germany)
 • HAMBURGER KONZERTVEREINIGUNG (Germany)
 • JUGEND-KANTOREI HÖSEL 4x (Germany)
 • LANDESJUGENDCHOR BRANDENBURG (Germany)
 • ORATORIENCHOR HANNOVER (Germany)
 • CHORGEMEINSCHAFT VILSBIBURG (Germany)
 • SINGKREIS ERDINGER MOOS (Germany)
 • KANTOREI KASSEL-KIRCHDITMOLD (Germany)
 • THE DYFED CHOIR 2X (UK)
 • LONDON FOREST CHOIR (UK)
 • BRISTOL CHORAL SOCIETY (UK)
 • EAST LONDON CHORUS (UK)
 • UNICORN SINGERS (UK)
 • THESSALONIKI´S CHOIR 2X (Greece)
 • ANATOLIA ALUMNI CHOIR THESSALONIKI (Greece)
 • CORO DEL LUNEDI ROMA (Italy)
 • CORALE SANTA CECILIA NOCERA UMBRA (Italy)
 • LA SCUOLA CORALE SASSUOLO (Italy)
 • DÓMKÓRINN Í REYKJAVÍK (Iceland)
 • KARLAKÓRINN FÓSTBRÆDUR REYKJAVIK (Iceland)
 • FEMALE CHOIR SIGLUFJÖRDUR (Iceland)
 • WADACHI CHOIR TOKIO (Japan)
 • WIEN-GIFU CHOIR (Japan)
 • TENJO-HANABI CHOIR (Japan)
 • DAGILELIS ŠIAULIAI (Lithuania)
 • GROOT NOORD KOOR AMSTERDAM (Holland)
 • CHRISTELIJKE ORATORIUM VERENIGING AMSTERDAM (Netherlands)
 • ULFTS MANNENKOR (Netherlands)
 • PHILIP´S KOOR EINDHOVEN (Netherlands)
 • PHILHARMONISCH KOOR TOONKUNST ROTTERDAM (Netherlands)
 • KONINKLIJK HEERLENS MANNENKOOR ST. PANCRATIUS (Netherlands)
 • MILLENNIUM MANNENKOOR ZEIST (Netherlands)
 • CHÓR ŽENSKI „SONANTES“ POZNAŃ (Poland)
 • „CANTEMUS“ ZIELONA GÓRA (Poland)
 • DOMINICANTES POZNAN (Poland)
 • UNIVERSITY CHOIR BYDGOSZC (Poland)
 • VOCAL ENSEMBLE RUSSE ANTIQUE MOSCOW (Russia)
 • UKRAINIAN NATIONAL CHORAL KAPELLA MOSCOW (Russia)
 • MELODIE RYBINSK (Russia)
 • MUSIC SCHOOL A. LJADOVA MOSCOW (Russia)
 • CHILDREN ORCHESTER No. 99 MOSCOW (Russia)
 • CHOIR „RADUGA“ SESTRORETSK (Russia)
 • CHOIR „LYCEUM“ SAINT PETERSBURG (Russia)
 • CHILDREN`S СHORUS „WDOHNOVENIE“ MOSCOW (Russia)
 • CHILDREN CHOIR „CREDO“ (Russia)
 • CHAMBER CHOIR ALLA CAMERA ENEBAKK 5X (Norway)
 • „JUMARA“ VALMIERA (Latvia)
 • CHOR IN SANITZ (Germany)
 • DUNMAN SECONDARY SCHOOL CHOIR (Singapore)
 • VARBERGS KAMMARKÖR (Sweden)
 • INGESUND UNIVERSITY CHOIR (Sweden)
 • MIXED CHOIR ZILINA (Slovakia)
 • TIRNAVIA TRNAVA (Slovakia)
 • ÚSMEV PRIEVIDZA (Slovakia)
 • GERONIMO BÁN. BYSTRICA (Slovakia)
 • STILLA PECTUS ŠTÚROVO (Slovakia)
 • CANTICA NOVA TRNAVA (Slovakia)
 • CHORUS MINOR ZUŠ LEVOČA (Slovakia)
 • BERNER UND ZÜRCHER KANTOREI (Schweiz)
 • MÄNNERCHOR ZÜRICH (Schweiz)
 • CHOEUR- MIXTE „L´ESPÉRANCE“ VUADENS (Schweiz)
 • PEARLS OF ODESSA 2X (Ukraine)
 • AZ & BUKI CHARKIV (Ukraine)
 • ST. JOHN´S UNIVERSITY – COLLEGE OF ST. BENEDICT FESTIVAL CHORUS COLLEGEVILLE (USA)
 • QUINCY CHORAL SOCIETY (USA)
 • THE LONG ISLAND CHINESE CHORUS (USA)
 • „ZHELEZNI STRUNI“ RAZGRAD (Bulgaria)
 • VOLANTES SONI, UCZELNIANE CENTRUM KULTURY POLITECHNIKI POZNANSKIEJ (Poland)
 • MIXED CHOIR „CHORAL“ (Bulgaria)
 • POZNANSCY MADRYGALISCI IM. WACLAWA Z SZAMOTUL (Poland)
 • AKADEMICKI CHÓR POLITECHNIKI Śląskie Gliwice (Poland)
 • U.P. SINGING AMBASSADORS (Phillipines)
 • SPEVÁCKÝ ZBOR CANTICA NOVA TRNAVA (Slovakia)
 • KOVCHEG MOSCOW (Russia)
 • MIXED CHOIR „APRILOV-PALAUZOV“ GABROVO (Bulgaria)
 • CHORENSEMBLE NORDSTADT E.V. (Germany)
 • HARMONY TOGLIATTY (Russia)
 • ELIZABETHAN MADRIGAL SINGERS (United Kingdom)
 • FRAUENCHOR VON GARDABAER (Island)
 • BETHEL UNIVERSITY CHOIR 2x www.bethel.edu (USA)
 • „KEDJAN“ STOCKHOLM (Sweden)
 • VIEJ SCHOTS VEDAN (Netherlands)
 • SINGKREIS SÖLL (Austria)
 • MALE CHOIR KNAGTU KOMSOMOLSK (Russia)
 • ENSEMBLE „KALUZSKIJ SUVENIR“ (Russia)
 • „SLAVÍČCI“ ZUŠ KLAPKOVA PRAGUE8 3X (Czech rep.)
 • FREE STATE UNIVERSITY 2x (S. Africa)
 • SDPS „TRALLALA“ ČESKÝ TĚŠÍN 2X (Česká rep.)
 • CHILDREN CHOIR „SLAVÍČEK“ PRAGUE 3X (Czech rep.)
 • CHILDREN´S MUSICAL-CHORAL CENTER „LEL“ (Russia)
 • CHILDREN´S CHOIR MPC MOSCOW (Russia)
 • PĚVECKÝ SBOR „LEKNÍNEK“ HEŘMANŮV MĚSTEC 2X (Czech rep.)
 • CHILDREN´S MUSICAL-CHORUS SCHOOL ELIM-AI ALMATY (Kazakhstan) 2x
 • CHAMBER CHOIR VENTILKY JIRKOV (Czech Rep.)
 • CONWONNITÉ YOUTH CHOIR PRETORIA (S. Africa)
 • STUDENT´S CHOIR MPC MOSCOW (Russia)
 • V.I.S. CHOMUTOV (Czech Rep.)
 • CHOIR „NORISE“ RYGA (Latvia)
 • THE VIGILAMUS CHOIR POZNAŃ (Poland)
 • HOËRSKOOL GARSFONTEIN SCHOOL CHOIR (S. Africa)
 • SPS „VLASTISLAV“ HEŘMANŮV MĚSTEC 2X (Czech Republic)
 • BYZANTION-COLLEGIUM PRAHA (Czech Rep.)
 • PA.SY.D.Y. CHOIR NICOSIA (Cyprus)
 • P.S. „ANTEA“ BRNO (Czech Rep.)
 • THE CHERNOGOLOVKA ACADEMIC CHOIR (Russia)
 • „AD DEI GLORIAM“ ČESKÝ TĚŠÍN (Czech Rep.)
 • TYGERBERG HIGH SCHOOL CHOIR (S. Africa)
 • PIETERMARIZBURG CHILDRENS CHOIR (S. Africa)
 • EVANDER HIGH SCHOOL CHOIR (S. Africa)
 • CONCERT CHOIR „KAMERTON“ ISTRA (Russia)
 • CHOIR „RODNIK“ MOSCOW (Russia)
 • RIVER VALLEY HIGH SCHOOL CHORALE (Singapore)
 • CHOIR „VESNIVKA“ KIEV (Ukraine)
 • DS „IUVENTUS, GAUDE!“ JABLONEC N. N. (Czech Rep.)
 • „MUSICA CORDE“ HILTON COLLEGE CHOIR (South Africa
 • THE STATE CHOIR OF REPUBLIC KALMYKIA (Russia)
 • POLSKÝ PĚVECKÝ SOUBOR „HUTNIK“ TŘINEC (Czech Rep.)
 • FERENC ERKEL MIXED CHOIR GYULA (Hungary)
 • DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR „BLAHOŠ“ IVANČICE (Czech Rep.)
 • VOCAL ENSEMBLE „VOX HUMANA“ ZIELONA GORA (POLAND)
 • FEMALE CHOIR OF TALLIN UNIVERSITY (Estonia)
 • THE CHOIR BYDGOSZCZ (Poland)
 • PRIMORSKA ACADEMIC CHOIR VINKO VODOPIVEC (Slovenia)
 • VOCAL ENSEMBLE „KANTABILE“ KADUY (Russia))
 • FOLKLORE GROUP „GORNITSA“ (Russia)
 • Kaluga Chamber Choir (Russia)
 • Omsk Russian State Folk Choir (Russia)
 • DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR ROLNIČKA 3X (Czech Republic)
 • „KONCERTINO“ ST. PETERBURG (Russia)
 • „THE NEVA STRINGS“ (Russia)
 • CHOIR „GOLOSA BUDUSCHEVO“ MOSCOW (Russia)
 • CHILDREN CHOIR „SOZVUCHIE“ (Russia)
 • CHILDREN CHOIR „LIRA“ CHEREPOVETS (Russia)
 • SMÍŠENÝ SBOR „POST SCRIPTUM“ PRAHA (Czech Republic)
 • CHILDREN´ S CHOIR „HARMONY“ KAZAN (Russia)
 • Vocal ensemble „Vdokhnovenie“ Novy Byt (Russia)
 • FOLK DANCE ENSEMBLE “ YAROSLAVNA“ (Russia)
 • DANCE ENSEMBLE “ YUNOST“ (Russia)
 • ŠTÝVARŮV DĚTSKÝ SBOR DDM TŘINEC 2x (Czech Republic)
 • THE YOUTH CHOIR OF STS KYRIL AND METHODI CHURCH UFA (Russia)
 • KOMORNÍ SBOR ZUŠ E. MARHULY (Czech Rep.)
 • OKTYABRSKY MUSIC COLLEGE´S CHOIR (Russia)
 • THE ADULT CHOIR OF STS KYRIL AND METHODI CHURCH UFA (Russia)
 • THE FEMALE CHAMBER CHOIR „TARNOVGRAD“ (Bulgaria)
 • ACADEMIC FEMALE CHOIR „M. ZARINSKAJA“ (Russia)
 • CANTIAMO CHAMBER ENSEMBLE (Canada)
 • QUINTESSENCE BRASS QUINTET (Canada)
 • CROWN COLLEGE CHOIR (USA)
 • Choir 2007 “Brillante Nakazawa” (Japan)
 • ŽENSKÝ PĚVECKÝ SBOR IUVENTUS PAEDAGOGICA PRAGUE 6X (Czech Republic)
 • CHILDREN´S CHOIR „ZHURAVLENOK“ (Russia)
 • DPS „MLÁDÍ“ ZUŠ JABLONEC n./J. (Czech Republic)
 • BORYSPIL MUSIC SCHOOL CHILDREN´S CHOIR (Ukraine)
 • CONCERT CHOIR „TELLERVO“ (Russia)
 • EPILOGI CHILDREN´S CHOIR (Cyprus)
 • THE CONCERT CHORUS „MOROSHKA“ VOLOGDA (Russia)
 • CHILDREN´S CHOIR „FANTAZIA“ ST. PETERSBURG (Russia)
 • METHODIST GIRL´S SCHOOL CHOIR (Singapore)
 • CHILDREN´S CHOIR OF STATE CHOIR REPUBLIC OF KALMYKIA „KOLOKOLCHIK“ KALMYKIA (Russia)
 • CHILDREN´S CHOIR „GLORIA“ (Russia)
 • VLADIMIR BOYS AND YOUTHS CHOIR CHAPEL (Russia)
 • CIESZYŃSKI CHÓR KAMERALNY (Poland)
 • PLZEŇSKÝ DĚTSKÝ SBOR (ČR / Czech Republic)
 • „DO AVEL“ SALDUS (Latvia)
 • VOCAL ENSEMBLE „CREDO“ TVER (Russia)
 • WOMEN´S ENSEMBLE „KAMERTON“ ARZAMAS (Russia)
 • KOMORNÍ SBOR „KALANDRA“ ZUŠ JABLONEC n./Jiz. (Czech Rep.)
 • ŽPS „MELODIA“ NÁVSÍ (Czech Republic)
 • CHAMBER CHORUS „RENAISSANCE“ (Russia)
 • THE ACADEMIC CHOIR OF THE CULTURAL CENTRE KIMRY (Russia)
 • MOSCOW CHORISTERS (Russia)
 • GOVERNOR´S CHAMBER CHOIR „LIK“ ORYOL (Russia)
 • HUSĽOVÝ SÚBOR ZUŠ P. M. BOHÚŇA DOLNÝ KUBÍN 3x (Slovakia)
 • CHOIR „UNA CORDA“ DOLNÝ KUBÍN (Slovakia)
 • MEN’S CHAMBER CHOIR OF THE VOLOGDA OBLAST STATE PHILHARMONY „V. A. GAVRILIN“ (Russia)
 • THE CHILDREN´S CHOIR „JUVENTA“ VLADIMIR (Russia)
 • MENLO PARK HIGH SCHOOL CHOIR (S. Africa)
 • PU- CHOIR (S. Africa)
 • YISHUN JUNIOR COLLEGE CHOIR (SINGAPORE)
 • DPS „COMENIUS“ UHERSKÝ BROD (Czech Rep.)
 • DRIENERLOOS VOCAAL ENSEMBLE ENSCHEDE (Netherlands)
 • PS ONDRÁŠ NOVÝ JIČÍN 2x (Czech Republic)
 • CAMERATA VOCALE EBERSBACH (Germany)
 • VOCAL GROUP “CHARMING” KEM (Russia)
 • VOCAL GROUP “COMPLIMENT” KEM (Russia)
 • THE FOLKLORE ENSEMBLE „SOZVEZDIE“ KURSK (Russia)
 • THE BOULEVARD HARMONISTS POTCHEFSTROOM (South Africa)
 • ENSEMBLE “EXCLUSIVE” KURSK (Russia)
 • CHILDREN´S CHOIR „OCTAVE“ VISHNIVSKA MUSICAL SCHOOL (Ukraine)
 • DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR „CARO“ TŘINEC (Czech Republic)
 • CHILDREN´S CHOIR “LYCEUM” OREKHOVO-ZUEVO (Russia)
 • CARO/BEL CANTO TŘINEC (Czech Republic)
 • YOUTH CHOIR OF PUBLIC MUSIC SCHOOL SOCHACZEW (Poland)
 • ST. ANDREW´S COLLEGE CHOIR (Singapore)
 • SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR GYMNÁZIA ORLOVÁ (Czech Republic)
 • DÍVČÍ PĚVECKÝ SBOR GYMNÁZIA ORLOVÁ (Czech Republic)
 • CHOIR „ACADEMIA“ (Romania)
 • CHAMBER CHOIR „RUSSKIJ PARTES“ OF TVER ACADEMIC FILHARMONY (Russia)
 • THE FOLKLORE ENSEMBLE “SOLOVEIKO” (Russia)
 • VIASNIANKA MINSK (Belarus)
 • ACADEMIC CHOIR SARATOV (Russia)
 • FICHARDTPARK CHOIR (South Africa)
 • CHILDREN´S CHOIR \“RADOST\“ MOSCOW (Russia)
 • CHILDREN´S CHOIR \“MUSIC SCHOOL P. I. TCHAJKOVSKY\“ BRYANSK (Russia)
 • SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR \“POST SCRIPTUM\“ 3x (Czech Republic)
 • ENSEMBLE OF OLDER CLASSES BRYANSK (Russia)
 • DPS COMENIUS UHERSKÝ BROD (Czech Republic)
 • DPS PETRKLÍČ SZUŠ PRAHA 5 (Czech Republic)
 • MIXED CHAMBER CHOIR “CANZONETTA“ JOENSUU (Finland)
 • KVARTET PRAHA (Czech Republic)
 • CANTICA BOHEMICA LITOMĚŘICE (Czech Republic)
 • Women´s Choir \“Crystal Chords\“ Manchester (United Kingdom)
 • DPS \“KUŘÁTKA\“ PRAHA 5 (Czech Republic)
 • DPS \“KOPRETINA\“ ORLOVÁ (Czech Republic)
 • DPS \“ROŠŤÁK\“ PŘELOUČ (Czech Republic)
 • VOGNYK KIEV (Ukraine)
 • DUNMAN SECONDARY SCHOOL CHOIR 2X (Singapore)
 • GIRLS CHAMBER CHOIR M.LYSENKO KIEV (Ukraine)
 • PEOPLE´S ENSEMBLE OF FOLK DANCE \“POLONYNY\“ LVOV (Ukraine)
 • \“MUSICA E DANZA\“ PRAGUE 6 (Czech Republic)
 • \“GLORIAM DEI\“ BIELSKO BIALA (Poland)
 • CHAMBER CHOIR AF MUSIC (Poland)
 • KAMERNYJ CHOIR \“PARTES\“ OBNINSK (Russia)
 • \“GOOD NEWS\“ GOSPEL CHOIR SIMANCAS (Spain)
 • ¨MIXED CHOIR OF THE TOWN ZALAEGERSZEG (Hungary)
 • POLSKÝ SMÍŠENÝ SBOR COLLEGIUM CANTICORUM ČESKÝ TĚŠÍN (Czech Republic)
 • HERLUFSHOLMKORET CHOIR NAESTVED (Denmark)
 • CHOR BETTRINGEN (Germany)
 • CAPRICCIO CHISINAU (Moldova)
 • “NMMU” UNIVERSITY CHOIR (South Africa)
 • BRAMPTON FESTIVAL SINGERS (Canada)
 • LAETE CANTAMUS (Belgium)
 • „PETKO STAYNOV“ KAZANLAK (Bulgaria)
 • VASIL LEVSKI KARLOVO (Bulgaria)
 • MIXED CHOIR SANCTA SOFIA (Bulgaria)
 • GIRL´S CHOIR AKZENT SOFIA (Bulgaria)
 • MIXED CHOIR GABROVO (Bulgaria)
 • VIVALDI CHOIR VANCOUVER (Canada)
 • PONATAN YOUTH CHOIR BRANDON (Canada)
 • VESNIVKA CHOIR TORONTO (Canada)
 • GLENLYON NORFOLK CHOIR (Canada)
 • TORONTO MENDELSSOHN CHOIR (Canada)
 • DJEČJI PJEVAČKI ZBOR SLAVONSKI BROD (Croatia)
 • PÖIAL-LIISI PÄRNU (Estonia)
 • KAMARIKUORO KAMPRAATTI ILMAJOKI (Finland)
 • AKATEEMINEN LAULU HELSINKI (Finland)
 • UNIVERSIT’ÄTSCHOR PASSAU (Germany)
 • PHILHARMONISCHER CHOR QUAKENBRÜCK (Germany)
 • BERLINER KONZERTCHOR 2x (Germany) )
 • KONZERTCHOR WIRGES (Germany)
 • ULMER KANTOREI 2x (Germany)
 • KAMMERCHOR TROSTBERG (Germany)
 • KAMMERCHOR BURGAU (Germany)
 • MGV ZELLHAUSEN (Germany)
 • SINGAKADEMIE POTSDAM 2x (Germany)
 • UNIVERSITÄTSCHOR + ORCHESTER BOCHUM (Germany)
 • ST. JACOBI KANTOREI HAMBURG 2x (Germany)
 • KANTOREI HAGEN (Germany)
 • CAMERATA SERENA FRIEDRICHSHAFEN (Germany)
 • KANTOREI ÜBERLINGEN (Germany)
 • MOTETTENCHOR MÜNCHEN (Germany)
 • MUSICA SACRA LÜBECK (Germany)
 • ST JACOBI – KANTOREI GÖTTINGEN (Germany)
 • KIRCHENCHOR ST. NIKOLAUS DEHRN (Germany)
 • CHORGEMEINSCHAFT ST. BERNHARD MÜNCHEN (Germany)
 • HAMBURGER KONZERTVEREINIGUNG (Germany)
 • JUGEND-KANTOREI HÖSEL 4x (Germany)
 • LANDESJUGENDCHOR BRANDENBURG (Germany)
 • ORATORIENCHOR HANNOVER (Germany)
 • CHORGEMEINSCHAFT VILSBIBURG (Germany)
 • SINGKREIS ERDINGER MOOS (Germany)
 • KANTOREI KASSEL-KIRCHDITMOLD (Germany)
 • THE DYFED CHOIR 2X (UK)
 • LONDON FOREST CHOIR (UK)
 • BRISTOL CHORAL SOCIETY (UK)
 • EAST LONDON CHORUS (UK)
 • UNICORN SINGERS (UK)
 • THESSALONIKI´S CHOIR 2X (Greece)
 • ANATOLIA ALUMNI CHOIR THESSALONIKI (Greece)
 • CORO DEL LUNEDI ROMA (Italy)
 • CORALE SANTA CECILIA NOCERA UMBRA (Italy)
 • LA SCUOLA CORALE SASSUOLO (Italy)
 • DÓMKÓRINN Í REYKJAVÍK (Iceland)
 • KARLAKÓRINN FÓSTBRÆDUR REYKJAVIK (Iceland)
 • FEMALE CHOIR SIGLUFJÖRDUR (Iceland)
 • WADACHI CHOIR TOKIO (Japan)
 • WIEN-GIFU CHOIR (Japan)
 • TENJO-HANABI CHOIR (Japan)
 • DAGILELIS ŠIAULIAI (Lithuania)
 • GROOT NOORD KOOR AMSTERDAM (Holland)
 • CHRISTELIJKE ORATORIUM VERENIGING AMSTERDAM (Netherlands)
 • ULFTS MANNENKOR (Netherlands)
 • PHILIP´S KOOR EINDHOVEN (Netherlands)
 • PHILHARMONISCH KOOR TOONKUNST ROTTERDAM (Netherlands)
 • KONINKLIJK HEERLENS MANNENKOOR ST. PANCRATIUS (Netherlands)
 • MILLENNIUM MANNENKOOR ZEIST (Netherlands)
 • CHÓR ŽENSKI „SONANTES“ POZNAŃ (Poland)
 • „CANTEMUS“ ZIELONA GÓRA (Poland)
 • DOMINICANTES POZNAN (Poland)
 • UNIVERSITY CHOIR BYDGOSZC (Poland)
 • VOCAL ENSEMBLE RUSSE ANTIQUE MOSCOW (Russia)
 • UKRAINIAN NATIONAL CHORAL KAPELLA MOSCOW (Russia)
 • MELODIE RYBINSK (Russia)
 • MUSIC SCHOOL A. LJADOVA MOSCOW (Russia)
 • CHILDREN ORCHESTER No. 99 MOSCOW (Russia)
 • CHOIR „RADUGA“ SESTRORETSK (Russia)
 • CHOIR „LYCEUM“ SAINT PETERSBURG (Russia)
 • CHILDREN`S СHORUS „WDOHNOVENIE“ MOSCOW (Russia)
 • CHILDREN CHOIR „CREDO“ (Russia)
 • CHAMBER CHOIR ALLA CAMERA ENEBAKK 5X (Norway)
 • „JUMARA“ VALMIERA (Latvia)
 • CHOR IN SANITZ (Germany)
 • DUNMAN SECONDARY SCHOOL CHOIR (Singapore)
 • VARBERGS KAMMARKÖR (Sweden)
 • INGESUND UNIVERSITY CHOIR (Sweden)
 • MIXED CHOIR ZILINA (Slovakia)
 • TIRNAVIA TRNAVA (Slovakia)
 • ÚSMEV PRIEVIDZA (Slovakia)
 • GERONIMO BÁN. BYSTRICA (Slovakia)
 • STILLA PECTUS ŠTÚROVO (Slovakia)
 • CANTICA NOVA TRNAVA (Slovakia)
 • CHORUS MINOR ZUŠ LEVOČA (Slovakia)
 • BERNER UND ZÜRCHER KANTOREI (Schweiz)
 • MÄNNERCHOR ZÜRICH (Schweiz)
 • CHOEUR- MIXTE „L´ESPÉRANCE“ VUADENS (Schweiz)
 • PEARLS OF ODESSA 2X (Ukraine)
 • AZ & BUKI CHARKIV (Ukraine)
 • ST. JOHN´S UNIVERSITY – COLLEGE OF ST. BENEDICT FESTIVAL CHORUS COLLEGEVILLE (USA)
 • QUINCY CHORAL SOCIETY (USA)
 • THE LONG ISLAND CHINESE CHORUS (USA)
 • „ZHELEZNI STRUNI“ RAZGRAD (Bulgaria)
 • VOLANTES SONI, UCZELNIANE CENTRUM KULTURY POLITECHNIKI POZNANSKIEJ (Poland)
 • MIXED CHOIR „CHORAL“ (Bulgaria)
 • POZNANSCY MADRYGALISCI IM. WACLAWA Z SZAMOTUL (Poland)
 • AKADEMICKI CHÓR POLITECHNIKI Śląskie Gliwice (Poland)
 • U.P. SINGING AMBASSADORS (Phillipines)
 • SPEVÁCKÝ ZBOR CANTICA NOVA TRNAVA (Slovakia)
 • KOVCHEG MOSCOW (Russia)
 • MIXED CHOIR „APRILOV-PALAUZOV“ GABROVO (Bulgaria)
 • CHORENSEMBLE NORDSTADT E.V. (Germany)
 • HARMONY TOGLIATTY (Russia)
 • ELIZABETHAN MADRIGAL SINGERS (United Kingdom)
 • FRAUENCHOR VON GARDABAER (Island)
 • BETHEL UNIVERSITY CHOIR 2x www.bethel.edu (USA)
 • „KEDJAN“ STOCKHOLM (Sweden)
 • VIEJ SCHOTS VEDAN (Netherlands)
 • SINGKREIS SÖLL (Austria)
 • MALE CHOIR KNAGTU KOMSOMOLSK (Russia)
 • ENSEMBLE „KALUZSKIJ SUVENIR“ (Russia)
 • „SLAVÍČCI“ ZUŠ KLAPKOVA PRAGUE8 3X (Czech rep.)
 • FREE STATE UNIVERSITY 2x (S. Africa)
 • SDPS „TRALLALA“ ČESKÝ TĚŠÍN 2X (Česká rep.)
 • CHILDREN CHOIR „SLAVÍČEK“ PRAGUE 3X (Czech rep.)
 • CHILDREN´S MUSICAL-CHORAL CENTER „LEL“ (Russia)
 • CHILDREN´S CHOIR MPC MOSCOW (Russia)
 • PĚVECKÝ SBOR „LEKNÍNEK“ HEŘMANŮV MĚSTEC 2X (Czech rep.)
 • CHILDREN´S MUSICAL-CHORUS SCHOOL ELIM-AI ALMATY (Kazakhstan) 2x
 • CHAMBER CHOIR VENTILKY JIRKOV (Czech Rep.)
 • CONWONNITÉ YOUTH CHOIR PRETORIA (S. Africa)
 • STUDENT´S CHOIR MPC MOSCOW (Russia)
 • V.I.S. CHOMUTOV (Czech Rep.)
 • CHOIR „NORISE“ RYGA (Latvia)
 • THE VIGILAMUS CHOIR POZNAŃ (Poland)
 • HOËRSKOOL GARSFONTEIN SCHOOL CHOIR (S. Africa)
 • SPS „VLASTISLAV“ HEŘMANŮV MĚSTEC 2X (Czech Republic)
 • BYZANTION-COLLEGIUM PRAHA (Czech Rep.)
 • PA.SY.D.Y. CHOIR NICOSIA (Cyprus)
 • P.S. „ANTEA“ BRNO (Czech Rep.)
 • THE CHERNOGOLOVKA ACADEMIC CHOIR (Russia)
 • „AD DEI GLORIAM“ ČESKÝ TĚŠÍN (Czech Rep.)
 • TYGERBERG HIGH SCHOOL CHOIR (S. Africa)
 • PIETERMARIZBURG CHILDRENS CHOIR (S. Africa)
 • EVANDER HIGH SCHOOL CHOIR (S. Africa)
 • CONCERT CHOIR „KAMERTON“ ISTRA (Russia)
 • CHOIR „RODNIK“ MOSCOW (Russia)
 • RIVER VALLEY HIGH SCHOOL CHORALE (Singapore)
 • CHOIR „VESNIVKA“ KIEV (Ukraine)
 • DS „IUVENTUS, GAUDE!“ JABLONEC N. N. (Czech Rep.)
 • „MUSICA CORDE“ HILTON COLLEGE CHOIR (South Africa
 • THE STATE CHOIR OF REPUBLIC KALMYKIA (Russia)
 • POLSKÝ PĚVECKÝ SOUBOR „HUTNIK“ TŘINEC (Czech Rep.)
 • FERENC ERKEL MIXED CHOIR GYULA (Hungary)
 • DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR „BLAHOŠ“ IVANČICE (Czech Rep.)
 • VOCAL ENSEMBLE „VOX HUMANA“ ZIELONA GORA (POLAND)
 • FEMALE CHOIR OF TALLIN UNIVERSITY (Estonia)
 • THE CHOIR BYDGOSZCZ (Poland)
 • PRIMORSKA ACADEMIC CHOIR VINKO VODOPIVEC (Slovenia)
 • VOCAL ENSEMBLE „KANTABILE“ KADUY (Russia))
 • FOLKLORE GROUP „GORNITSA“ (Russia)
 • Kaluga Chamber Choir (Russia)
 • Omsk Russian State Folk Choir (Russia)
 • DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR ROLNIČKA 3X (Czech Republic)
 • „KONCERTINO“ ST. PETERBURG (Russia)
 • „THE NEVA STRINGS“ (Russia)
 • CHOIR „GOLOSA BUDUSCHEVO“ MOSCOW (Russia)
 • CHILDREN CHOIR „SOZVUCHIE“ (Russia)
 • CHILDREN CHOIR „LIRA“ CHEREPOVETS (Russia)
 • SMÍŠENÝ SBOR „POST SCRIPTUM“ PRAHA (Czech Republic)
 • CHILDREN´ S CHOIR „HARMONY“ KAZAN (Russia)
 • Vocal ensemble „Vdokhnovenie“ Novy Byt (Russia)
 • FOLK DANCE ENSEMBLE “ YAROSLAVNA“ (Russia)
 • DANCE ENSEMBLE “ YUNOST“ (Russia)
 • ŠTÝVARŮV DĚTSKÝ SBOR DDM TŘINEC 2x (Czech Republic)
 • THE YOUTH CHOIR OF STS KYRIL AND METHODI CHURCH UFA (Russia)
 • KOMORNÍ SBOR ZUŠ E. MARHULY (Czech Rep.)
 • OKTYABRSKY MUSIC COLLEGE´S CHOIR (Russia)
 • THE ADULT CHOIR OF STS KYRIL AND METHODI CHURCH UFA (Russia)
 • THE FEMALE CHAMBER CHOIR „TARNOVGRAD“ (Bulgaria)
 • ACADEMIC FEMALE CHOIR „M. ZARINSKAJA“ (Russia)
 • CANTIAMO CHAMBER ENSEMBLE (Canada)
 • QUINTESSENCE BRASS QUINTET (Canada)
 • CROWN COLLEGE CHOIR (USA)
 • Choir 2007 “Brillante Nakazawa” (Japan)
 • ŽENSKÝ PĚVECKÝ SBOR IUVENTUS PAEDAGOGICA PRAGUE 6X (Czech Republic)
 • CHILDREN´S CHOIR „ZHURAVLENOK“ (Russia)
 • DPS „MLÁDÍ“ ZUŠ JABLONEC n./J. (Czech Republic)
 • BORYSPIL MUSIC SCHOOL CHILDREN´S CHOIR (Ukraine)
 • CONCERT CHOIR „TELLERVO“ (Russia)
 • EPILOGI CHILDREN´S CHOIR (Cyprus)
 • THE CONCERT CHORUS „MOROSHKA“ VOLOGDA (Russia)
 • CHILDREN´S CHOIR „FANTAZIA“ ST. PETERSBURG (Russia)
 • METHODIST GIRL´S SCHOOL CHOIR (Singapore)
 • CHILDREN´S CHOIR OF STATE CHOIR REPUBLIC OF KALMYKIA „KOLOKOLCHIK“ KALMYKIA (Russia)
 • CHILDREN´S CHOIR „GLORIA“ (Russia)
 • VLADIMIR BOYS AND YOUTHS CHOIR CHAPEL (Russia)
 • CIESZYŃSKI CHÓR KAMERALNY (Poland)
 • PLZEŇSKÝ DĚTSKÝ SBOR (ČR / Czech Republic)
 • „DO AVEL“ SALDUS (Latvia)
 • VOCAL ENSEMBLE „CREDO“ TVER (Russia)
 • WOMEN´S ENSEMBLE „KAMERTON“ ARZAMAS (Russia)
 • KOMORNÍ SBOR „KALANDRA“ ZUŠ JABLONEC n./Jiz. (Czech Rep.)
 • ŽPS „MELODIA“ NÁVSÍ (Czech Republic)
 • CHAMBER CHORUS „RENAISSANCE“ (Russia)
 • THE ACADEMIC CHOIR OF THE CULTURAL CENTRE KIMRY (Russia)
 • MOSCOW CHORISTERS (Russia)
 • GOVERNOR´S CHAMBER CHOIR „LIK“ ORYOL (Russia)
 • HUSĽOVÝ SÚBOR ZUŠ P. M. BOHÚŇA DOLNÝ KUBÍN 3x (Slovakia)
 • CHOIR „UNA CORDA“ DOLNÝ KUBÍN (Slovakia)
 • MEN’S CHAMBER CHOIR OF THE VOLOGDA OBLAST STATE PHILHARMONY „V. A. GAVRILIN“ (Russia)
 • THE CHILDREN´S CHOIR „JUVENTA“ VLADIMIR (Russia)
 • MENLO PARK HIGH SCHOOL CHOIR (S. Africa)
 • PU- CHOIR (S. Africa)
 • YISHUN JUNIOR COLLEGE CHOIR (SINGAPORE)
 • DPS „COMENIUS“ UHERSKÝ BROD (Czech Rep.)
 • DRIENERLOOS VOCAAL ENSEMBLE ENSCHEDE (Netherlands)
 • PS ONDRÁŠ NOVÝ JIČÍN 2x (Czech Republic)
 • CAMERATA VOCALE EBERSBACH (Germany)
 • VOCAL GROUP “CHARMING” KEM (Russia)
 • VOCAL GROUP “COMPLIMENT” KEM (Russia)
 • THE FOLKLORE ENSEMBLE „SOZVEZDIE“ KURSK (Russia)
 • THE BOULEVARD HARMONISTS POTCHEFSTROOM (South Africa)
 • ENSEMBLE “EXCLUSIVE” KURSK (Russia)
 • CHILDREN´S CHOIR „OCTAVE“ VISHNIVSKA MUSICAL SCHOOL (Ukraine)
 • DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR „CARO“ TŘINEC (Czech Republic)
 • CHILDREN´S CHOIR “LYCEUM” OREKHOVO-ZUEVO (Russia)
 • CARO/BEL CANTO TŘINEC (Czech Republic)
 • YOUTH CHOIR OF PUBLIC MUSIC SCHOOL SOCHACZEW (Poland)
 • ST. ANDREW´S COLLEGE CHOIR (Singapore)
 • SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR GYMNÁZIA ORLOVÁ (Czech Republic)
 • DÍVČÍ PĚVECKÝ SBOR GYMNÁZIA ORLOVÁ (Czech Republic)
 • CHOIR „ACADEMIA“ (Romania)
 • CHAMBER CHOIR „RUSSKIJ PARTES“ OF TVER ACADEMIC FILHARMONY (Russia)
 • THE FOLKLORE ENSEMBLE “SOLOVEIKO” (Russia)
 • VIASNIANKA MINSK (Belarus)
 • ACADEMIC CHOIR SARATOV (Russia)
 • FICHARDTPARK CHOIR (South Africa)
 • CHILDREN´S CHOIR \“RADOST\“ MOSCOW (Russia)
 • CHILDREN´S CHOIR \“MUSIC SCHOOL P. I. TCHAJKOVSKY\“ BRYANSK (Russia)
 • SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR \“POST SCRIPTUM\“ 3x (Czech Republic)
 • ENSEMBLE OF OLDER CLASSES BRYANSK (Russia)
 • DPS COMENIUS UHERSKÝ BROD (Czech Republic)
 • DPS PETRKLÍČ SZUŠ PRAHA 5 (Czech Republic)
 • MIXED CHAMBER CHOIR “CANZONETTA“ JOENSUU (Finland)
 • KVARTET PRAHA (Czech Republic)
 • CANTICA BOHEMICA LITOMĚŘICE (Czech Republic)
 • Women´s Choir \“Crystal Chords\“ Manchester (United Kingdom)
 • DPS \“KUŘÁTKA\“ PRAHA 5 (Czech Republic)
 • DPS \“KOPRETINA\“ ORLOVÁ (Czech Republic)
 • DPS \“ROŠŤÁK\“ PŘELOUČ (Czech Republic)
 • VOGNYK KIEV (Ukraine)
 • DUNMAN SECONDARY SCHOOL CHOIR 2X (Singapore)
 • GIRLS CHAMBER CHOIR M.LYSENKO KIEV (Ukraine)
 • PEOPLE´S ENSEMBLE OF FOLK DANCE \“POLONYNY\“ LVOV (Ukraine)
 • \“MUSICA E DANZA\“ PRAGUE 6 (Czech Republic)
 • \“GLORIAM DEI\“ BIELSKO BIALA (Poland)
 • CHAMBER CHOIR AF MUSIC (Poland)
 • KAMERNYJ CHOIR \“PARTES\“ OBNINSK (Russia)
 • \“GOOD NEWS\“ GOSPEL CHOIR SIMANCAS (Spain)
 • ¨MIXED CHOIR OF THE TOWN ZALAEGERSZEG (Hungary)
 • POLSKÝ SMÍŠENÝ SBOR COLLEGIUM CANTICORUM ČESKÝ TĚŠÍN (Czech Republic)
 • HERLUFSHOLMKORET CHOIR NAESTVED (Denmark)
 • CHOR BETTRINGEN (Germany)
 • CAPRICCIO CHISINAU (Moldova)
 • “NMMU” UNIVERSITY CHOIR (South Africa)
 • BRAMPTON FESTIVAL SINGERS (Canada)
Konzert- und Reiseagentur CTA
Na Hájku 2456/6
CZ- 180 00Praha 8
Tschechische Republik
E-mail: cta@iol.cz
Telefon: +420  284 826 608
GSM:      +420 775320421

Kontaktní formulář

CONCERT AND TRAVEL AGENCY CTA
– FESTIVAL OFFICE
Na Hájku 2456/6
CZ 18000 Praha 8
Czech Republic
E-mail: cta@iol.cz
Telefon: +420  284 826 608
GSM:       +420 775 320 421

Kontaktní formulář

Concert and travel agency CTA – Festival office
Na Hájku 2456/6
CZ-180 00 Praha 8
Czech Republic
E-mail:   cta@iol.cz
Telefon: +420  284 826 608
GSM:         +420 775 320 421

Kontaktní formulář

Peter Dent – Well known Canadian composer and conductor www.peterdent.com
Accordion and harmonica festivals www.accordion.cz
Guitar and Mandoline festival www.accordion.cz
World of Culture Moscow www.worldculture.ru
Stránky Sbor.cz www.sbor.cz
Sing to the Lord choir school www.choirs.cz/school
Art Center Moscow www.art-center.ru, www.muzklondike.ru
Blaneys travel Victoria BC – Our Canadian representative www.blaneystravel.com/
Russian´s best Soprano singer Olga Sosnovska Contest of young Vocalists www.vocal.parma.ru/
Cultour Africa, Choir & Orchestra Concert Tours – our Southafrican partner tourafrica.co.za
Peter Dent – Well known Canadian composer and conductor www.peterdent.com
Accordion and harmonica festivals www.accordion.cz
World of Culture Moscow www.worldculture.ru
Stránky Sbor.cz www.ceskesbory.cz
Sing to the Lord choir school www.choirs.cz/school
Art Center Moscow www.art-center.ru, www.muzklondike.ru
Blaneys travel Victoria BC – Our Canadian representative
Olga Sosnovska – Contest of young Vocalists www.vocal.parma.ru/
Cultour Africa, Choir & Orchestra Concert Tours – our Southafrican partner www.cultourafrica.co.uk
Peter Dent – well known Canadian composer and conductor www.peterdent.com
Accordion and harmonica festivals www.accordion.cz
Czech Choir Union
www.ceskesbory.cz
World of Culture Moscow – our Russian representative www.worldculture.ru
Sing to the Lord choir school www.choirs.cz
Art Center Moscow – our Russian representative www.art-center.ru, www.muzklondike.ru
Blaneys travel Victoria BC – Our Canadian representative www.blaneystravel.com/
Olga Sosnovska – Contest of young Vocalists www.vocal.parma.ru/
Cultour Africa, Choir & Orchestra Concert Tours – our Southafrican representative www.cultourafrica.co.za

7. – 9. декабря 2017 г.

www.praguechristmas.cz

Уважаемые Дамы и Господа,

Разрешите пригласить Вас на наш фестиваль. В этом году Фестиваль «Рождественская Прага» отмечает 16 лет на международной арене.

Чешская Туристическая организация включила фестиваль «Рождественская Прага» в 100 самых значимых событий Чехии!

Празднование Рождества в Европе начинается за 4 недели до самого Рождества. На богато украшенных улицах города царит дух Праздника. В это время Злата Прага удивительно преображается. Именно в это время мы приглашаем в Прагу любительские хоры всех категорий, вокальные ансамбли и фольклорные коллективы. Конкурсные выступления состоятся в лучших концертных залах и соборах столицы.

Фестиваль проходит при поддержке Мэрии города Праги и Союза Чешских Певческиx Хоров.

Добро пожаловать в Рождественскую Прагу!

Павел Шварц

Михаил Шварц.


 

КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ:

I. ДЕТСКИЕ ХОРЫ (до 16 лет, минимум 20 участникoв, партитуры C +A)

II. ЮНОШЕСКИЕ ХОРЫ (до 27 лет, минимум 16 участников).

III. ВЗРОСЛЫЕ ХОРЫ (минимум 16 участников)

IV. ВОКАЛЬНЫЕ АНСАМБЛИ (6 – 15 участников, пение без микрофона)

V. MUSICA SACRA

VI. НАРОДНЫЕ ПЕСНИ

VII. ФОЛЬКЛОРНЫЕ АНСАМБЛИ

 


 

ИНФОРМАЦИИ О КОНКУРСЕ:

 

ЛИМИТ ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ –

15 минут, для категории I. , IV., V., VI. 12 минут.

Желательно, чтобы из избранной рождественской програмы хоть одну часть составили предрождественские или рождественские композиции (танцы) Вашего региона или Вашей страны.

Фортепиано в распоряжении.

 

ЖЮРИ

будет составлена из международно признаных экспертов. Её решение окончательное и будет оцениваться системой баллов (1 – 100: золотaя, серебряная и бронзовая зонa.

До начала выступления в конкурсе необходимо передать жюри партитуры всех композиций.

ПРИЗЫ

Для всех записавшихся коллективов подготовлены художественно оформленные дипломы, лучшие коллективы получат ценные призы и коллектив с самым высоким количеством очков будет объявлен лауреатом фестиваля.

Жюри имеет право передать специальные призы.

 КРИТЕРИУМЫ ОЦЕНКИ

 1. Техническое исполнение – хоровое звучание*/, певческая техника*/, голосовая культура*/, интонация, рифм
 2. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ – использование музыкально выразительных средств (динамика, темп, агогика), стильность, привлекательность
 3. ПОДБОР И ДРАМАТУРГИЯ программы для конкурса

*/ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИШЬ ДЛЯ КАТЕГОРИЙ I. – VI.

Решение жюри окончательно и неоспоримо.

ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НАДО НАПРАВИТЬ В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ НЕ ПОЗЖЕ, ЧЕМ 15 ОКТЯБРЯ 2017-ОГО Г.

С заявлением надо одновременно направить:

– короткую биографию коллектива на английском языкe (не больше 10 строчек)

– качественную фотографию коллектива

– программу для конкурса с дуратой и именем и фамилиейавторов

– копию банковского перевода

 

ПЛАТА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

За участие в конкурсе оплатят записавшиеся коллективы 150 евро не позже 15 октября 2015-ого г.

ЖЕТОН УЧАСТНИКА И ПЛАТА

оправдывают для входа на все мероприятия Фестиваля включительно конкурса и всех концертов. Принадлежит к нему тоже каталог Фестиваля. Стоимость 6 евро.

ПЛАТА ЗА УЧАСТИЕ представляет 30 евро за человека. За участников, которые выберут один из предлагаемых пакетов с пребыванием (см. Заявление) оплачивают обе платы организаторы.

РАЗМЕЩЕНИЕ И ПИТАНИЕ

Расходы на дорогу и расходы связаные с участием в фестивале оплачивают участники сами. Вовремя записавшимся участникам обеспечим финансово выгодное размещение в гостиницах.

Для записавшихся участников фестиваля мы можем обеспечить тоже льготное питание в месте конкурсных выступлений, и также в районе Старого города (см. Заявление).

 

  www.praguechristmas.cz

Prag, 7. – 10. Dezember 2017
XVIII. Internationales Wertungsfestival der Advent- und Weihnachtsmusik
Das Festival findet unter der Schirmherrschaft der Hauptstadt Prag und der Union der Tschechischen Sängerchöre statt.
Sehr geehrte Damen und Herren, gestatten Sie, daß wir Sie zu diesem Fest nach Prag herzlich einladen dürfen. Unser „Goldenes Prag“ ist in der Advent- und Weihnachtszeit noch romantischer und gastfreund-licher als in anderen Monaten des Jahres.
Allen teilnehmenden Chören werden mindestens 2 Auftritte in Prag ermöglicht.

Kategorien:
I. KINDERCHÖRE (bis 16 Jahre, 24 Personen und mehr, Partituren S + A)
II. JUGENDCHÖRE (bis 27 Jahre, 20 Personen und mehr)
III. ERWACHSENENCHÖRE (16 Sänger und mehr)
IV. VOKALGRUPPEN (6 Sänger und mehr)
V. FOLKLOREGRUPPEN

ZEITLIMIT
Der Zeitlimit für den Wertungsauftritt ist bei der Kinderkategorie und Vokalgruppen 12 Min., bei restlichen Kategorien 15 Minuten für einen Auftritt. Der ähnliche Zeitlimit steht den angemeldeten Kollektiven auch für die weitere Auftritte zur Verfügung. Ca. 1/3 von Ihrem Advent- und Weihnachtsprogramm sollte aus Ihrer Region (Land) stammen. Ihr Chor kann auch außer Wettbewerb auftreten.Ein Klavier steht nur bei dem Wertungsauftritt und bei den Konzerten z.V.
PRÄDIKATE UND AUSZEICHNUNGEN
Für alle teilnehmenden Chöre sind schöne künstlerisch gestaltete Urkunden bereit, die besten Gruppen in allen Kategorien bekommen wertvolle Preise aus böhmischem Kristalglas. Die Jury wird auch weitere Sonderpreise erteilen. Der beste Chor (Ensemble) ist verpflichtet an der Abschlußzeremonie mit kurzem Auftritt teilzunehmen.
Die Jury wird aus international anerkannten Experten bestehen. Ihr Urteil ist unanfechtbar und wird in Punkten von 1 bis 100 ausgedrückt (bronzene, silberne und goldene Zone). Die Wettbewerbskriterien sind ähnlich wie bei „Europa cantat“.
Die Reise-, Unterkunfts- und Verpflegungskosten gehen zu Lasten der teilnehmenden Ensembles.
IHRE ANMELDUNG SENDEN SIE BITTE BIS 15. 10. 2017
Mit der schriftlichen Anmeldung sind bitte folgende Unterlagen einzureichen:
– kurzgefaßte Biografie des Chores (max. 10 Zeilen in Englisch)
– ein gutes Foto
– eine Aufnahme des Chors (wenigstens 2 Kompositionen)
– das ausgewählte Programm mit Durata
– eine Kopie der Banküberweisung
DIE ANMELDEGEBÜHR
EUR 140.00 pro Kategorie und Ensemble muss bis 15. Oktober 2017 beim Festivalbüro eingehen.
Achtung! Die EXTRA-FESTIVALGEBÜHR
Von Kollektiven, die den Aufenthalt nicht über Festivalsekretariat buchen werden, wird EUR 30.00 pro Person verlangt.
UNTERBRINGUNG
Erfolgt entsprechend der jeweiligen Anmeldungen in den gewünschten Hotels (sieh bitte das Angebot in unserem Anmeldeformular).
VERPFLEGUNG
Wir haben für Sie eine preisermädssigte Verpflegung in den Hotelrestaurants (€ 10.00 p.P.) und Restaurant im Zentrum besorgt (Preis € 9.00 für ein Drei-Gänge Menü). Achtung! Nur bei Vorbestellungen möglich. Das gleiche gilt auch für die Abschiedsparty mit Buffet-Abendessen, Musik und Tanz im Hotel DUO (€ 10.00 p.P.).
FESTIVALPLAKETTE
berechtigt zum Eintritt zu allen Festival-Programmpunkten außer Moldaufahrt und Abschiedsparty. Preis € 8.00 p.P. (ist in unseren Aufenthaltspreisen schon beinhaltet).
Mit freundlichen Grüssen
Pavel Švarc, Festivalmanager

Павел Шварц, председатель комитета Фестиваля

10th MOZART’S PRAGUE
3. – 6. May 2018

The Czech concert and travel agency CTA Prague is organizing an International choir competition as a part of this festival.
Concerts of participating choirs as a part of the festival will take place in chosen churches and halls of the Czech capital.

All registered non professional ensembles and soloists may participate.

Conductors and choirs from all over the world are hearty invited to this international music show.
Prague – our Golden City awaits you.

Patronage:
The Capital Prague Municipal Authorities
The Czech Singing Choirs Union


 

Categories:
I.     CHILDREN´S CHOIRS (up to 16 years, at least 20 members)
II.   YOUTH CHOIRS (up to 25 years, at least 20 members)
III. ADULT CHOIRS (at least 16 members)
IV.  MUSICA SACRA
V.   FOLK SONG
VI.  INSTRUMENTAL ENSEMBLES

All participating choirs can compete with another programme in the category IV. and with folk songs in the category V. too.

Registration formfor download

 

COMPETITION CONDITIONS

The competition programme for cat. I. – III.:
1) a free chosen piece of the 16th – 18th century
2) a free chosen piece of the 19th century
3) a free chosen piece of the 20thcentury
4) further free chosen pieces
The competition programme for the category IV. is free (only sacred music).
Also for the category V. is competition programme free, folk songs from all over the world.

The time limit of the competition programme is 12 – 15 minutes.

APPLICATION DEADLINE IS THE FEBRUARY 28, 2018
with the following:
– a short history (10 lines, in English!)
– a good photograph
– recent recording (min. 2 compositions, also live)
– the competition programme (incl. duration) with original componist names
– the copy of the bank transfer

Lots of registered ensembles is going to take place on March 6, 2018.

JURY AND PRIZES
Jury consists of three international recognized professional artists in each category.

The criterions on which the marking will be based are:
1) Technical merit: difficulty, perfection, intonation, articulation, rhythm, phrasing
2) Artistic interpretation: sound of ensemble, stylistic fidelity, interpretation, dynamics and suggestivity.
3) Programme choice

The decision of the Jury is irrevocable. Conductors will receive respective critiques after the end of the competition in writing.

Ensembles willl be awarded marks from 1 to 30. Ensembles with 25 – 30 marks will be awarded in the gold zone, with 20 – 24,9 marks in the silver zone and with 15 – 19,9 marks in the bronze zone. Ensemble with most marks will be announced as a Laureate of the competition.

All ensembles will be awarded Diplomas, the category winners will receive quality cups of the Bohemian crystal glass.
The Festival Laureate is obliged to perform at the final ceremony.

Scores
It is necessary to submit at least one score of compositions you will sing to the Jury before your performance.

Competition fee
is € 150.00 per ensemble and category I. – VI. Participation in every another category is 120.00 EUR.

This fee must be received by the current account of the Festival secretariat by February 28, 2018.

EXPENSES
Travelling and accomodation costs are at the expense of participants. The office of the accomodation organizer is at your entire disposal to make your travel arrangements (see please registration form).

Festival fee
Attention, please! EUR 30.00 per person is relevant to the foreign choirs, which do not book stay programme and accomodation through the festival organizer.

Festival badge
(which includes programme book too) authorizes entry to all festival events and to the closing festival programme. Obligatory for all participants. Price EUR 6.00 (it is already included in our stay prices).

We look forward to meet you in Prague!

Michal Švarc, festival manager

FRAME PROGRAMME:

Thursday, May 3
arrival

Friday, May 4
St. Nicholas church, Old Town sq., Prague 1
2 pm FESTIVAL CONCERT

Saturday, May 5
10 am Competition

X. Internationaler Chor- und Instrumentalensemble Wettbewerb
PRAG, Tschechische Republik, 3. – 6. Mai 2018

Nonprofessionelle Klangkörper aus der ganzen Welt können sich an dieser Veranstaltung beteiligen.
Die Schirmherrschaft: Magistrat der Hauptstadt Prag und die Union der Tschechischen Sängerchöre.
Sehr geehrte Damen und Herren, Chorleiterinen und Chorleiter, Dirigentinen und Dirigenten,
gestatten Sie, daß wir Sie zu dieser Veranstalung herzlich einladen dürfen. „Goldenes“ Prag freut sich auf Ihren Besuch.

Wettbewerbskategorien:

I. KINDERCHÖRE mit 20 und mehr Kindern bis 16 Jahre
II. JUGENDCHÖRE mit 20 und mehr Personen bis 25 Jahre
III. ERWACHSENENCHÖRE mit 16 und mehr Personen
IV. MUSICA SACRA
V. VOLKSLIED

Alle teilnehmenden Chöre können sich mit einem anderen Programm auch in die Kategorie IV. anmelden.
Das Klavier ist zur Verfügung.

Das vorgeschriebene Programm für Kat. I. – III. muss enthalten:
1) eine frei gewählte Chorkomposition aus dem 16. – 18. Jahrhundert
2) eine frei gewählte Chorkomposition aus dem 19. Jahrhundert
3) ein frei gewähltes Chorwerk aus dem 20. Jahrhundert
Weitere Chorwerke nach der freien Auswahl.
In der Kat. IV. Musica Sacra ist die freie Auswahl der geistlichen Musik.
In der Kat. V. ist die Programmwahl frei.

Bemerkung:
Die reine Wettbewerbszeit beträgt 12 – 15 Minuten.
Der Festivallaureat verpflichtet sich im Rahmen der Abschlubszeremonie aufzutreten.
Vor dem Wertungsauftritt gibt jedes Ensemble die Partituren der gewählten Kompositionen der Jury z.V.

Alle Anmeldeformulare sollen an folgende Adresse abgesandt werden:
Club Tours Agentur, Na Hájku 2456/6, CZ-180 00 Praha 8, Tschechische Republik
Fax: +420 284 826 608, E-mail: cta@iol.cz
Mit der schriftlichen Anmeldung sind folgende Unterlagen einzureichen:
– kurzgefabte Biografie (10 Zeilen in English)
– eine gute Fotografie
– eine Musikkasette oder CD mit wenigstens 2 Werken (auch „live“ Aufnahme akzeptiert)
– Wettbewerbsprogramm mit Durata
– eine Kopie der Banküberweisung

SCHLUSSTERMIN DER ANMELDUNGEN IST DER 28. FEBRUAR 2018
Die Reihenfolge der angemeldeten Ensembles wird am 6. März 2018 in Prag durch Auslosung festgelegt.

JURY UND WERTUNG
Die Jury wird aus drei international anerkannten Experten bestehen und ihr Urteil ist unanfechtbar. Jeder Vortrag wird nach folgenden Kriterien bewertet:
A/ Technische Ausführung: Chorklang, Gesangstechnik, Stimmkultur, Intonation, Rhythmus
B/ Künstlerische Ausführung: Ausnutzung der musikalischen Ausdrucksmittel (Dynamik, Tempo, Agogik), Stilgerechtigkeit, Suggestivität
C/ Dramaturgie und Programmauswahl

Prädikate, Auszeichnungen, Festivalpreise
Die Klangkörper (Solisten) werden mit 1-30 Punkten von jedem Juror bewertet. Je nach Punktzahl werden bronzene (15 – 19,9), silberne (20 – 24,9) und goldene Diplome (25 – 30) vergeben. Der Kollektiv mit dem besten Ergebnis wird zum Laureat des Wettbewerbes.
Die Kategoriesieger werden wertvolle Pokale aus böhmischem Kristallglas gewinnen, alle Teilnehmer (Ensembles) bekommen schöne grafische Diplome.
Die Jury behält sich das Recht vor von einer Preisverleihung abzusehen, falls die Konkurrenten das erforderliche künstlerische Niveau nicht aufweisen.

Die Reise-, Unterkunfts- und Verpflegungskosten gehen zu Lasten der Teilnehmer. Die Unterbringung erfolgt entsprechend der jeweiligen Anmeldungen in den gewünschten Hotels (sieh bitte unser Angebot in dem beiliegendem Anmeldeformular).

Die Anmeldegebühr
€ 150.00 pro Ensemble / Kategorie muß mit der Anmeldung bis 28. Februar 2018 beim Festivalbüro eingehen.
Die Festivalgebühr für Kollektive, die den Aufenthalt nicht über unser Festivalbüro buchen, beträgt € 30.00 pro Person.

Festival- Plakette
(inkl. Festbuch) berechtigt zum Eintritt zu allen Wertungsauftritten, zu allen Konzerten, sowie zum Abschlußprogramm. Obligatorisch für alle angemeldeten Teilnehmer. Preis € 6.00 (Ist in unseren Aufenthaltspreisen schon enthalten).

Vielen Dank für Ihr Vertrauen
Michal Švarc, Festivalmanager

CONCERT TOURS

International festival of sacred music MUSICA SACRA PRAGA

Dear Ladies and Gentlemen,

dear friends of choral music, do you plan an unforgettable concert tour with your choir?
We have the pleasure of inviting your choir to a concert trip to cooperate in concerts with a Czech professional orchestra (oratorio concerts) or Czech choir or to your own a capella concerts in the frame of our world known „Musica Sacra Praga“ International festival in the Czech Republic.
You will be fascinated by monumental Prague castle and world-known Charles Bridge, picturesque streets of the Old Town with Old Jewish Cemetery and Synagogues, as well as other valuable sightseeings and 500 towers and spires too will inspire you. Everything under skilled and English-speaking guidance.
But to the top moment of the tour will be of course for your choir your festival concert (60 min.) in the baroque pearl of Prague, in St. Nicholas church on the ancient Old Town square.
Our festival (founded in 1992) is also held in other convenient Prague churches and concert halls. It welcomed already more than 350 choirs from all over the world.

Our terms: Summer: May 20 – July 20
Autumn: September 20 – November 5

In the frame of this festival is also held choir competition in June every 2nd year (biennale).

If our terms are inconvenient for you, we can arrange other possible dates.

Please send your written application (incl. a short history, photo, recent recording of your ensemble and concert programme) at least 4 months before the requested date by fax, e-mail or post to the following address:
Club Tours Agentur
Na Hájku 2456/6, 180 00 Praha 8, Czech Republic
Tel.: +420 284826608,  E-mail: cta@iol.cz

EXAMPLE OF OUR 6 DAY PACKAGE:
Price: 238.00 EUR per person in a double room, single room surcharge € 125.00
5 nights ****hotel accommodation (incl. breakfast), two guided sight-seeing tours with a coach trip through the city, admission charges, English-speaking guide and provision of two a capella concert appearance during the festival. Every 21st person is free.
Our agency covers all expenses connected with the concerts, i.e. the concerts itself and the rehearsals, hire of the churches, professional publicity, etc. All other expenses connected with your visit are in your own responsibility.

OUR FURTHER SERVICES:

 • concert tour extension to other Czech towns or European countries, f.e. Poland, Austria, Slovakia, Hungary, Germany and Romania
 • concert tickets, boat trips, gala dinners etc.
 • friendship concerts with all kinds of Czech choirs
 • hire of instruments
 • workshops
 • concert tours for any kind of orchestras

We are looking forward to see you in the ancient city of Prague and we hope you will take part in our festival
Michal Švarc, director

Mimořádný koncert českých a kanadských hudebních těles

Neděle 25. března 2018 od 18,00 hod.
koncertním sále Jihočeské filharmonie – kostel sv. Anny, České Budějovice

Vystoupí: komorní a koncertní sbor, smyčcový a symfonický orchestr kanadské školy Central Memorial High School z Calgary
a orchestr „Dechová harmonie“ a sbor Jihočeské konzervatoře.
Vstup je volný.

Škola Central Memorial High School byla založena v roce 1911 v Calgary, (Alberta, Kanada). Po několik desetiletí je hudební oddělení této školy uznávané za svou vynikající kvalitu a velmi často vystupuje v Kanadě, Spojených státech, Velké Británii, […]

24.6. Česko-německý sborový koncert U Salvátora

koncert


Mimořádný koncert českých a kanadských hudebních těles

Neděle 25. března 2018 od 18,00 hod.
koncertním sále Jihočeské filharmonie – kostel sv. Anny, České Budějovice

Vystoupí: komorní a koncertní sbor, smyčcový a symfonický orchestr kanadské školy Central Memorial High School z Calgary
a orchestr „Dechová harmonie“ a sbor Jihočeské konzervatoře.
Vstup je volný.

Škola Central Memorial High School byla založena v roce 1911 v Calgary, (Alberta, Kanada). Po několik desetiletí je hudební oddělení této školy uznávané za svou vynikající kvalitu a velmi často vystupuje v Kanadě, Spojených státech, Velké Británii, […]

24.6. Česko-německý sborový koncert U Salvátora

koncert


Prague – Vienna – Budapest

Prague Christmas

Mozarts Prague

Musica Sacra Praga

Concert Tours

Fotogalerie

Prague – Vienna – Budapest

Prague Christmas

Mozarts Prague

Musica Sacra Praga

Concert Tours

Fotogalerie

Prague – Vienna – Budapest

Prague Christmas

Mozarts Prague

Musica Sacra Praga

Concert Tours

Fotogalerie

Ladies and gentlemen,

We would like to welcome you and thank you for visiting of our internet sites.

Our one-family travel- and concert agency Club Tours Agentur among others arranges three significant periodical festivals and competitions („European Accordion Festival“, „Musica Sacra Praga Choir Festival and Competition“, „Folk Songs“, „Prague Christmas“ and „European Jazz Days“) and has arranged and coordinated tours for more than 250 choirs and musicgroups from the Austria, Canada, Croatia, Germany, Great Britain, Greece, Finland, France, Italy, Ireland, Island, Japan, Moldova, Netherlands, Russia, Slovakia, Schweiz, Sweden, Turkey and USA.

We further special educational trips for high schools and music schools to Prague and also individual concert trips for choirs and orchestras to Prague and to the Czech Republic. We organize „PRAGUE TOP TEN“ 6-day packages – an offer of the best 10 events of the Prague culture, trips for advanced music and culture fans too.

Let us inform you about qualification and experience of the holder:

Pavel Švarc is the reputable Prague – cultur organizer and concert manager, the repertory adviser and interpreter, the educationalist and guide. He studied singing with prof. and singer K. Karenin (Prague conservatory), folklore with prof. F. Bonuą (Prague conservatory) and he closed his Prague Charles University studies (music pedagogics with prof. J. Plavec and German with prof. E. Beneą) in 1960 with a diploma.

Most important for his career was especially his activity at several Prague professional choir ensembles, first of all in 1972 – 1991 at the Prague Male Choir (cond. M. Koąler), not only as singer, but especially as manager of this international renowned ensemble. In 1985 – 1991 he managed also the well known costume brass band Strahovanka.

From 1992 he is in possession of the concert -, festival – and travel agency Club Tours Agentur Prague.

Our intimate knowledge of the cultural environment coupled with our expertise in the travel industry allow us to provide superior services with attention to every detail at surprisingly modest cost to our clients.

Be so kind and e-mail us if you are interested in further information.

Thank you for your trust

Pavel Švarc, Director

Club Tours Agentur Praha
založil Pavel Švarc r. 1992. Ze skromných začátků vybudoval pomocí syna Michala a dcery Petry z malé rodinné firmy mezinárodně uznávanou koncertní agenturu.
Její festivaly – zejména Musica Sacra Praga, Pražské Vánoce, Sborový festival A. Dvořáka, Evropský festival akordeonových orchestrů, Pražské struny – mají už v hudebním světě své jméno. Zúčastnilo se jich už více než 350 těles z 28 zemí celého světa. Velký ohlas má i letní sborová škola „Sing to the Lord“, kterou pro zájemce ze zámoří a z Anglie pořádá agentura od r. 2003.
Pavel Švarc získal své hudební vzdělání studiem na Pedagogické fakultě KU v Praze (diplom r. 1960). Sólový zpěv studoval u profesora Pražské konzervatoře věhlasného Konst. Karenina. Své hudební a pěvecké kvality uplatnil v profesionálních tělesech – Armádním uměleckém souboru V. Nejedlého (1952 – 53), dále v Čs. Státním souboru písní a tanců (1954 – 62) a v Pražském mužském sboru FOK (u M. Košlera, 1971 – 91). Své jazykové a organizační schopnosti uplatnil v FOK i jako úspěšný manažer.

Sehr geehrte Damen und Herren,

Seien Sie uns herzlich willkommen. Wir bedanken uns für Ihren Besuch auf unseren Web-Seiten.

Unsere Familie-Konzert- und Reiseagentur CLUB TOURS AGENTUR (gegr. 1992) ist ein anerkannter Organisator und Produzent der renomierten Internationalen Musikfestivals und Wettbewerbe „MUSICA SACRA PRAGA“, „EUROPÄISCHES AKKORDEON-ORCHESTER FESTIVAL“, „PRAGER WEIHNACHTEN“, „VOLKSLIEDER WERTUNG-SINGEN“, „EUROPÄISCHE JAZZTAGE“. Alle diese Festivals veranstalten wir unter der Schirmherrschaft der Hauptstadt Prag und weiterer Dachinstitutionen unseres Landes.

Wir organisieren freilich auch individuelle Konzertreisen nach Prag und in die Tschechische Republik für Chöre, Folkloregruppen, Orchester und Musikgruppen aller Art (bisher haben wir erfolgreich mehr als 250 Ensembles aus der ganzen Welt gastiert).

Zu einem Bestandteil unserer Tätigkeit gehören auch fachmännisch organisierte Studienreisen für Gymnasien- und Musikschulklassen.

Für anspruchsvolle Kulturliebhaber organisieren wir 4x pro Jahr das „PRAG TOP TEN“ Festival – Besuch von 10 besten Prager Kulturereignissen in 6 Tagen.

Gestatten Sie bitte kurze Information über die Qualifikation und Praxis des Inhabers:

PAVEL ŠVARC ist der international anerkannte Prager-Kulturorganisator und Konzertmanager, Interpret und Dramaturg, Pädagoge und Reiseleiter.

Er studierte Gesang bei Prof. Karenin, Folklore bei Prof. Bonuš und sein Hochschulstudium auf der Pädagogischen Fakultät der Prager Karlsuniversität – Musikpädagogik und Chorleitung bei Prof. Plavec und Deutsche Sprache bei Prof. Beneš schlob er 1960 mit Diplom ab.

Als Sänger- und Manager wirkte er in vorderen Prager professionellen Klangkörpern, besonders in dem renomierten Prager Männerchor (Chorleiter M. Košler) 1972 – 91. In 80er Jahren wirkte er erfolgreich auch als Manager der bekannten professionellen Trachtenkapelle „Strahovanka“.

Wenn Sie unser Angebot interessiert und brauchen Sie vielleicht noch weitere Auskünfte, sind wir zu jeder Zeit gerne bereit Sie per e-mail, via fax oder telefonisch zu informieren.

Besten Dank für Ihr Vertrauen

Pavel Švarc, Direktor

Ladies and gentlemen,

We would like to welcome you and thank you for visiting of our internet sites.

Our one-family travel- and concert agency Club Tours Agentur among others arranges three significant periodical festivals and competitions („European Accordion Festival“, „Musica Sacra Praga Choir Festival and Competition“, „Folk Songs“, „Prague Christmas“ and „European Jazz Days“) and has arranged and coordinated tours for more than 250 choirs and musicgroups from the Austria, Canada, Croatia, Germany, Great Britain, Greece, Finland, France, Italy, Ireland, Island, Japan, Moldova, Netherlands, Russia, Slovakia, Schweiz, Sweden, Turkey and USA.

We further special educational trips for high schools and music schools to Prague and also individual concert trips for choirs and orchestras to Prague and to the Czech Republic. We organize „PRAGUE TOP TEN“ 6-day packages – an offer of the best 10 events of the Prague culture, trips for advanced music and culture fans too.

Let us inform you about qualification and experience of the holder:

Pavel Švarc is the reputable Prague – cultur organizer and concert manager, the repertory adviser and interpreter, the educationalist and guide. He studied singing with prof. and singer K. Karenin (Prague conservatory), folklore with prof. F. Bonuą (Prague conservatory) and he closed his Prague Charles University studies (music pedagogics with prof. J. Plavec and German with prof. E. Beneą) in 1960 with a diploma.

Most important for his career was especially his activity at several Prague professional choir ensembles, first of all in 1972 – 1991 at the Prague Male Choir (cond. M. Koąler), not only as singer, but especially as manager of this international renowned ensemble. In 1985 – 1991 he managed also the well known costume brass band Strahovanka.

From 1992 he is in possession of the concert -, festival – and travel agency Club Tours Agentur Prague.

Our intimate knowledge of the cultural environment coupled with our expertise in the travel industry allow us to provide superior services with attention to every detail at surprisingly modest cost to our clients.

Be so kind and e-mail us if you are interested in further information.

Thank you for your trust

Pavel Švarc, Director

CONCERT TOURS

International festival of sacred music MUSICA SACRA PRAGA

Dear Ladies and Gentlemen,

dear friends of choral music, do you plan an unforgettable concert tour with your choir?
We have the pleasure of inviting your choir to a concert trip to cooperate in concerts with a Czech professional orchestra (oratorio concerts) or Czech choir or to your own a capella concerts in the frame of our world known „Musica Sacra Praga“ International festival in the Czech Republic.
You will be fascinated by monumental Prague castle and world-known Charles Bridge, picturesque streets of the Old Town with Old Jewish Cemetery and Synagogues, as well as other valuable sightseeings and 500 towers and spires too will inspire you. Everything under skilled and English-speaking guidance.
But to the top moment of the tour will be of course for your choir your festival concert (60 min.) in the baroque pearl of Prague, in St. Nicholas church on the ancient Old Town square.
Our festival (founded in 1992) is also held in other convenient Prague churches and concert halls. It welcomed already more than 350 choirs from all over the world.

Our terms: Summer: May 20 – July 20
Autumn: September 20 – November 5

In the frame of this festival is also held choir competition in June every 2nd year (biennale).

If our terms are inconvenient for you, we can arrange other possible dates.

Please send your written application (incl. a short history, photo, recent recording of your ensemble and concert programme) at least 4 months before the requested date by fax, e-mail or post to the following address:
Club Tours Agentur
Na Hájku 2456/6, 180 00 Praha 8, Czech Republic
Tel.: +420 284826608,  E-mail: cta@iol.cz

OUR 6 DAY PACKAGE:
Price: 238.00 EUR per person in a double room, single room surcharge € 125.00 (the price depands on term, number of participants and kind of accommodation)
5 nights ****hotel accommodation (incl. breakfast), two guided sight-seeing tours with a coach trip through the city, admission charges, English-speaking guide and provision of two a capella concert appearance during the festival. Every 21st person is free.
Our agency covers all expenses connected with the concerts, i.e. the concerts itself and the rehearsals, hire of the churches, professional publicity, etc. All other expenses connected with your visit are in your own responsibility.

OUR FURTHER SERVICES:

 • concert tour extension to other Czech towns or European countries, f.e. Poland, Austria, Slovakia, Hungary, Germany and Romania
 • concert tickets, boat trips, gala dinners etc.
 • friendship concerts with all kinds of Czech choirs
 • hire of instruments
 • workshops

We are looking forward to see you in the ancient city of Prague and we hope you will take part in our festival
Michal Švarc, director

PRAGUE CHRISTMAS

18th INTERNATIONAL COMPETITION FESTIVAL OF ADVENT AND CHRISTMAS MUSIC
8 – 9. 12. 2017

www.praguechristmas.cz

Dear ladies and gentlemen,

let us invite you to our festival.‘
Our Golden City looks especially romantic and particularly friendly during the time of Advent and Christmas. Maintaining our rich advent tradition is very popular in Prague.
Our festival is taking place under the auspices of the City of Prague and of the Union of Czech Choirs.

All amateur choirs can take part in this competition. 

Competition performance is not obligatory. Your ensemble is welcome to perform without actual participation in the competition too.

We will be delighted to organize for your ensemble prolonged stay with additional concerts in Prague as well in other most beautiful cities in the Czech Republic or you can visit neighbouring countries such as Austria, Germany, Poland, Slovakia or Hungary.

 

Categories:

I.   CHILDREN´S CHOIRS (up to 16 years, 24 singers and more)
II. YOUTH CHOIRS (up to 27 years, 20 singers and more)
III. ADULT CHOIRS (16 singers and more)
IV. VOCAL GROUPS (6 singers and more, no microphone)
V. MUSICA SACRA
VI.
GOSPEL, SPIRITUALS
VII. FOLK SONGS
VIII. FOLKLORE ENSEMBLES
A/ Dance ensembles
B/ Vocal ensembles
IX. INSTRUMENTAL ENSEMBLES

Competition programme
Duration of the competition programme is maximum 12 min. for the category I., IV., V. – VII. and 15 minutes for the category II., III., VIII. and IX.
At least 1/3 of your programme must be Advent or Christmas music from your region or country.

Festival jury
The Jury will consist of international recognized professional artists. The decision of the Jury is final. Ensembles will be awarded marks from 1 to 100 (gold, silver and  bronze zone).
Every choir will receive a Certificate of Participation and the winners of all categories will receive valuable Bohemian crystal cups. The Jury will also award further special prizes.
The Festival Laureate is obliged to participate at the final ceremony with its short performance.

The criterions for cat. I. – VI. on which the marking will be based are:
1)      Technical merit: difficulty, perfection, intonation, articulation, rhythm, phrasing
2)      Artistic interpretation:  sound of ensemble, stylistic fidelity, interpretation, dynamics and suggestivity.
3)      Programme choice

Applications must be made in writing and received by October 15, 2017 to the Festival Secretariat, CTA Prague together with the following:

– a short biography of the ensemble (max. 10 lines)
– a good photograph of the ensemble
– competition programme incl. durata

Festival Badge
(incl. programme book) authorizes entry to all competition events, to the closing festival programme and to all festival concerts, except „Prague by Night“ boat trip . Price: € 6.00 (Festival badge is already included in our accommodation and stay package – see application).

Competition fee
is € 150.00 per category, each next one competition category makes 120 EUR.
The given registration fee is not paid back in the case of cancellation of the application. For participation in the festival without participation in the competition 90 EUR.

This fee must be received by the current account of the Festival secretariat by October 15, 2017.

Expenses
Travel and accommodation costs are the responsibility of participants. Our office is at your entire disposal to make and assist with all your travel arrangements (please, see the application form). Participants can pre-order meals at the restaurant in the city-centre and hotels.

Festival fee

€ 30.00 per person will be required from ensembles which do not book the programme and accommodation through the festival organizer.

 More information you can find:

wwww.praguechristmas.cz

 

 

10. mezinárodní soutěžní festival pěveckých sborů a instrumentálních souborů

Praha, 3. – 6. května 2018

Soutěže se mohou zúčastnit přihlášená neprofesionální tělesa bez jakéhokoli omezení.

Soutěžní vystoupení jsou veřejná.

Koncerty se budou konat ve vybraných koncertních sálech a kostelech metropole.


SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:

I.     DĚTSKÉ PĚVECKÉ SBORY (do 16 let)  s 20 a více členy

II.   PĚVECKÉ SBORYMLÁDEŽ (do 25 let) s 20 a více členy

III.  PĚVECKÉ SBORYDOSPĚLÍ  s 16 a více členy

IV.  MUSICA SACRA

V.   VOKÁLNÍ SKUPINY s 5 a více hlasy

VI.  INSTRUMENTÁLNÍ TĚLESA všech žánrů se 4 a více členy   V

Všechny zúčastněné sbory se mohou přihlásit i do kategorie IV. – duchovní hudba.


Program:
Pátek, 4. května
Kostel sv. Mikuláše, Staroměstské nám., Praha 1
14,00 SPOLEČNÝ FESTIVALOVÝ KONCERT

Sobota, 5. května
10,00 Soutěž

Předepsaný soutěžní program pro kat. I. – III.:
1) sborová skladba z 16. – 18. století dle vlastního výběru
2) sborová skladba z 19. století dle vlastního výběru
3) sborová skladba z 20. stol. dle vlastního výběru
4) ostatní skladby dle vlastního výběru
kategorii IV. Musica sacra mají sbory volný výběr duchovních skladeb. Kat. V. volný výběr sborových úprav lidových písnícelého světa.

Maximální délka soutěžního vystoupení je v kategoriích I. a V. 12 minut, v kategoriích II. – IV. 15 minut a v kategorii VI. maximálně 20 minut.

  Přihláškake stažení

PŘIHLÁŠKY k účasti zašlete do 28.února 2018!

přihlášce přiložte:
krátkou biografii v českém a anglickém jazyce (max. 10 řádek)
kvalitní fotografii
soutěžní program s duratou a oběma jmény skladatele
kopii bankovního převodu

POROTA

bude mít minimálně 3 členy ve všech kategoriích a zasednou v   přední profesionální odbornícimezinárodním renomé. Rozhodnutí poroty je konečné. Písemné hodnocení poroty obdrží soutěžící při závěrečném ceremoniálu. Před soutěžním vystoupením je nutno dát porotě k dispozici party všech prováděných skladeb.

Hodnotící kritéria

1. Technické provedení: sborový (orchestrální) zvuk, pěvecká (nástrojová) technika, hlasová kultura, intonace, rytmus

2. Umělecké provedení: využití hudebně výrazových prostředků (dynamika, tempo, agogika), stylovost, působivost

3.  Výběr a dramaturgie soutěžního programu

Hodnocení je bodové, od 1 do 30 bodů. Soubory s 25-30 body budou hodnoceny ve zlatém pásmu, se 20 – 24,9 ve stříbrném pásmu a soutěžící s 15 – 19,9 body v pásmu bronzovém.

Soubor s nejvyšším počtem bodů bude vyhlášen laureátem soutěže, vítězové kategorií obdrží poháry z broušeného skla. Všechna zúčastněná tělesa obdrží kvalitní grafické diplomy. Zvláštní diplom obdrží na návrh poroty nejlepší dirigent soutěže a nejlepší provedení skladby W. A. Mozarta.

Laureát festivalu je povinen vystoupit během závěrečného pořadu.

SOUTĚŽNÍ POPLATEK
zúčastněných souborů je Kč 2.000,-  za soutěžní kategorii.  Sbory, jež jsou členy UČPS, dostanou slevu 20%  (jejich poplatek je tedy 1.600,-). Tento poplatek je třeba uhradit na účet festivalového sekretariátu CTA nejpozději do 28. února 2018. Na vyžádání vystavíme fakturu. Tento poplatek je při neúčasti nevratný.


Festivalová plaketa

K festivalu bude připravena i festivalová plaketa a festivalový katalog. Její cena je  Kč 50,-. Všechny akce festivalu kromě plavby po Vltavě a závěrečné party jsou volně přístupné.

Cestovní, pobytové i stravovací náklady si hradí účastníci sami. S cenově výhodným ubytováním i stravováním pomůže zájemcům sekretariát CTA.

Upozornění Pořadatel si vyhrazuje právo pořízení zvukového a video záznamu během festivalu.
Těšíme se na Vaše vystoupení
Michal Švarc, předseda festivalového výboru

Peter Dent – Well known Canadian composer and conductor www.peterdent.com
Accordion and harmonica festivals www.accordion.cz
Art Center Moscow – our Russian representative
www.art-center.ru, www.muzklondike.ru
World of Culture Moscow – our Russian representative www.worldculture.ru
Unie českých pěveckých sborů www.ceskesbory.cz
Sing to the Lord choir school www.choirs.cz
Cultour Africa, Choir & Orchestra Concert Tours – our Southafrican partner
www.cultourafrica.co.za
Blaneys travel Victoria BC – Our Canadian representative www.blaneystravel.com/
Russian´s best Soprano singer Olga Sosnovska Contest of young Vocalists www.vocal.parma.ru/

Praha 7. – 10. května 2015

Soutěže se mohou zúčastnit přihlášená neprofesionální tělesa bez jakéhokoli omezení. Soutěžní vystoupení jsou veřejná. Koncerty se budou konat ve vybraných koncertních sálech a kostelech metropole.
Soutěžní kategorie:
I. DĚTSKÉ PĚVECKÉ SBORY (do 16 let) s 20 a více členy
II. PĚVECKÉ SBORY – MLÁDEŽ (do 25 let) s 20 a více členy
III. PĚVECKÉ SBORY – DOSPĚLÍ s 16 a více členy
IV. MUSICA SACRA
V. VOKÁLNÍ SKUPINY s 5 a více hlasy
VI. INSTRUMENTÁLNÍ TĚLESA všech žánrů se 4 a více členy

Všechny zúčastněné sbory se mohou přihlásit i do kategorie IV. – duchovní hudba.

Předepsaný soutěžní program pro kat. I. – III.:
1) sborová skladba z 16. – 18. století dle vlastního výběru
2) sborová skladba z 19. století dle vlastního výběru
3) sborová skladba z 20. stol. dle vlastního výběru
4) ostatní skladby dle vlastního výběru

V kategorii IV. Musica sacra mají sbory volný výběr duchovních skladeb. Kat. V. má volný výběr sborových úprav lidových písní z celého světa.

Maximální délka soutěžního vystoupení je v kategoriích I. a V. 12 minut, v kategoriích II. – IV.replica watches uk 15 minut a v kategorii VI. maximálně 20 minut.

PŘIHLÁŠKY k účasti na festivalu je nutno zaslat písemně na adresu pořadatele do 28. února 2015
S přihláškou je současně třeba doručit:
– krátkou biografii v českém a anglickém jazyce (max. 10 řádek)
– kvalitní fotografii
– soutěžní program s duratou a oběma jmény skladatele
– kopii bankovního převodu
Pořadí soutěžících v jednotlivých kategoriích bude určeno losem 6. března 2015.
Porota
Porota bude mít minimálně 3 členy ve všech kategoriích a zasednou v ní přední profesionální odborníci s mezinárodním renomé. Rozhodnutí poroty je konečné. Písemné hodnocení poroty obdrží soutěžící při závěrečném ceremoniálu. Před soutěžním vystoupením je nutno dát porotě k dispozici party všech prováděných skladeb.

Hodnotící kriteria
1. Technické provedení: sborový (orchestrální) zvuk, pěvecká (nástrojová) technika, hlasová kultura, intonace, rytmus
2. Umělecké provedení: využití hudebně výrazových prostředků (dynamika, tempo, agogika), stylovost, působivost
3. Výběr a dramaturgie soutěžního programu

Hodnocení
je bodové, od 1 do 30 bodů. Soubory s 25-30 body budou hodnoceny ve zlatém pásmu, se 20 – 24,9 ve stříbrném pásmu a soutěžící s 15 – 19,9 body v pásmu bronzovém. Soubor s nejvyšším počtem bodů bude vyhlášen laureátem soutěže, vítězové kategorií obdrží poháry z broušeného skla. Všechna zúčastněná tělesa obdrží kvalitní grafické diplomy. Zvláštní diplom obdrží na návrh poroty nejlepší dirigent soutěže a nejlepší provedení skladby W. A. Mozarta. Laureát festivalu je povinen vystoupit během závěrečného pořadu.

Soutěžní poplatek
zúčastněných souborů je Kč 4.000,- za soutěžní kategorii. Sbory, jež jsou členy UČPS, dostanou slevu 20% (jejich poplatek je tedy 3.200,-). Tento poplatek je třeba uhradit na účet festivalového sekretariátu CTA nejpozději do 28. února 2015. Na vyžádání vystavíme fakturu. Tento poplatek je při neúčasti nevratný.

Cestovní, pobytové i stravovací náklady
si hradí účastníci sami. S cenově výhodným ubytováním i stravováním pomůže zájemcům sekretariát CTA.

Festivalová plaketa
K festivalu bude připravena i festivalová plaketa a festivalový katalog. Její cena je Kč 50,-.
Všechny akce festivalu kromě plavby po Vltavě a závěrečné party jsou volně přístupné.

Upozornění
Pořadatel si vyhrazuje právo pořízení zvukového a video záznamu během festivalu.

Těšíme se na Vaše vystoupení

Pavel Švarc, předseda festivalového výboru

 • LAETE CANTAMUS (Belgium)
 • „PETKO STAYNOV“ KAZANLAK (Bulgaria)
 • VASIL LEVSKI KARLOVO (Bulgaria)
 • MIXED CHOIR SANCTA SOFIA (Bulgaria)
 • GIRL´S CHOIR AKZENT SOFIA (Bulgaria)
 • MIXED CHOIR GABROVO (Bulgaria)
 • VIVALDI CHOIR VANCOUVER (Canada)
 • PONATAN YOUTH CHOIR BRANDON (Canada)
 • VESNIVKA CHOIR TORONTO (Canada)
 • GLENLYON NORFOLK CHOIR (Canada)
 • TORONTO MENDELSSOHN CHOIR (Canada)
 • DJEČJI PJEVAČKI ZBOR SLAVONSKI BROD (Croatia)
 • PÖIAL-LIISI PÄRNU (Estonia)
 • KAMARIKUORO KAMPRAATTI ILMAJOKI (Finland)
 • AKATEEMINEN LAULU HELSINKI (Finland)
 • UNIVERSIT’ÄTSCHOR PASSAU (Germany)
 • PHILHARMONISCHER CHOR QUAKENBRÜCK (Germany)
 • BERLINER KONZERTCHOR 2x (Germany) )
 • KONZERTCHOR WIRGES (Germany)
 • ULMER KANTOREI 2x (Germany)
 • KAMMERCHOR TROSTBERG (Germany)
 • KAMMERCHOR BURGAU (Germany)
 • MGV ZELLHAUSEN (Germany)
 • SINGAKADEMIE POTSDAM 2x (Germany)
 • UNIVERSITÄTSCHOR + ORCHESTER BOCHUM (Germany)
 • ST. JACOBI KANTOREI HAMBURG 2x (Germany)
 • KANTOREI HAGEN (Germany)
 • CAMERATA SERENA FRIEDRICHSHAFEN (Germany)
 • KANTOREI ÜBERLINGEN (Germany)
 • MOTETTENCHOR MÜNCHEN (Germany)
 • MUSICA SACRA LÜBECK (Germany)
 • ST JACOBI – KANTOREI GÖTTINGEN (Germany)
 • KIRCHENCHOR ST. NIKOLAUS DEHRN (Germany)
 • CHORGEMEINSCHAFT ST. BERNHARD MÜNCHEN (Germany)
 • HAMBURGER KONZERTVEREINIGUNG (Germany)
 • JUGEND-KANTOREI HÖSEL 4x (Germany)
 • LANDESJUGENDCHOR BRANDENBURG (Germany)
 • ORATORIENCHOR HANNOVER (Germany)
 • CHORGEMEINSCHAFT VILSBIBURG (Germany)
 • SINGKREIS ERDINGER MOOS (Germany)
 • KANTOREI KASSEL-KIRCHDITMOLD (Germany)
 • THE DYFED CHOIR 2X (UK)
 • LONDON FOREST CHOIR (UK)
 • BRISTOL CHORAL SOCIETY (UK)
 • EAST LONDON CHORUS (UK)
 • UNICORN SINGERS (UK)
 • THESSALONIKI´S CHOIR 2X (Greece)
 • ANATOLIA ALUMNI CHOIR THESSALONIKI (Greece)
 • CORO DEL LUNEDI ROMA (Italy)
 • CORALE SANTA CECILIA NOCERA UMBRA (Italy)
 • LA SCUOLA CORALE SASSUOLO (Italy)
 • DÓMKÓRINN Í REYKJAVÍK (Iceland)
 • KARLAKÓRINN FÓSTBRÆDUR REYKJAVIK (Iceland)
 • FEMALE CHOIR SIGLUFJÖRDUR (Iceland)
 • WADACHI CHOIR TOKIO (Japan)
 • WIEN-GIFU CHOIR (Japan)
 • TENJO-HANABI CHOIR (Japan)
 • DAGILELIS ŠIAULIAI (Lithuania)
 • GROOT NOORD KOOR AMSTERDAM (Holland)
 • CHRISTELIJKE ORATORIUM VERENIGING AMSTERDAM (Netherlands)
 • ULFTS MANNENKOR (Netherlands)
 • PHILIP´S KOOR EINDHOVEN (Netherlands)
 • PHILHARMONISCH KOOR TOONKUNST ROTTERDAM (Netherlands)
 • KONINKLIJK HEERLENS MANNENKOOR ST. PANCRATIUS (Netherlands)
 • MILLENNIUM MANNENKOOR ZEIST (Netherlands)
 • CHÓR ŽENSKI „SONANTES“ POZNAŃ (Poland)
 • „CANTEMUS“ ZIELONA GÓRA (Poland)
 • DOMINICANTES POZNAN (Poland)
 • UNIVERSITY CHOIR BYDGOSZC (Poland)
 • VOCAL ENSEMBLE RUSSE ANTIQUE MOSCOW (Russia)
 • UKRAINIAN NATIONAL CHORAL KAPELLA MOSCOW (Russia)
 • MELODIE RYBINSK (Russia)
 • MUSIC SCHOOL A. LJADOVA MOSCOW (Russia)
 • CHILDREN ORCHESTER No. 99 MOSCOW (Russia)
 • CHOIR „RADUGA“ SESTRORETSK (Russia)
 • CHOIR „LYCEUM“ SAINT PETERSBURG (Russia)
 • CHILDREN`S СHORUS „WDOHNOVENIE“ MOSCOW (Russia)
 • CHILDREN CHOIR „CREDO“ (Russia)
 • CHAMBER CHOIR ALLA CAMERA ENEBAKK 5X (Norway)
 • „JUMARA“ VALMIERA (Latvia)
 • CHOR IN SANITZ (Germany)
 • DUNMAN SECONDARY SCHOOL CHOIR (Singapore)
 • VARBERGS KAMMARKÖR (Sweden)
 • INGESUND UNIVERSITY CHOIR (Sweden)
 • MIXED CHOIR ZILINA (Slovakia)
 • TIRNAVIA TRNAVA (Slovakia)
 • ÚSMEV PRIEVIDZA (Slovakia)
 • GERONIMO BÁN. BYSTRICA (Slovakia)
 • STILLA PECTUS ŠTÚROVO (Slovakia)
 • CANTICA NOVA TRNAVA (Slovakia)
 • CHORUS MINOR ZUŠ LEVOČA (Slovakia)
 • BERNER UND ZÜRCHER KANTOREI (Schweiz)
 • MÄNNERCHOR ZÜRICH (Schweiz)
 • CHOEUR- MIXTE „L´ESPÉRANCE“ VUADENS (Schweiz)
 • PEARLS OF ODESSA 2X (Ukraine)
 • AZ & BUKI CHARKIV (Ukraine)
 • ST. JOHN´S UNIVERSITY – COLLEGE OF ST. BENEDICT FESTIVAL CHORUS COLLEGEVILLE (USA)
 • QUINCY CHORAL SOCIETY (USA)
 • THE LONG ISLAND CHINESE CHORUS (USA)
 • „ZHELEZNI STRUNI“ RAZGRAD (Bulgaria)
 • VOLANTES SONI, UCZELNIANE CENTRUM KULTURY POLITECHNIKI POZNANSKIEJ (Poland)
 • MIXED CHOIR „CHORAL“ (Bulgaria)
 • POZNANSCY MADRYGALISCI IM. WACLAWA Z SZAMOTUL (Poland)
 • AKADEMICKI CHÓR POLITECHNIKI Śląskie Gliwice (Poland)
 • U.P. SINGING AMBASSADORS (Phillipines)
 • SPEVÁCKÝ ZBOR CANTICA NOVA TRNAVA (Slovakia)
 • KOVCHEG MOSCOW (Russia)
 • MIXED CHOIR „APRILOV-PALAUZOV“ GABROVO (Bulgaria)
 • CHORENSEMBLE NORDSTADT E.V. (Germany)
 • HARMONY TOGLIATTY (Russia)
 • ELIZABETHAN MADRIGAL SINGERS (United Kingdom)
 • FRAUENCHOR VON GARDABAER (Island)
 • BETHEL UNIVERSITY CHOIR 2x www.bethel.edu (USA)
 • „KEDJAN“ STOCKHOLM (Sweden)
 • VIEJ SCHOTS VEDAN (Netherlands)
 • SINGKREIS SÖLL (Austria)
 • MALE CHOIR KNAGTU KOMSOMOLSK (Russia)
 • ENSEMBLE „KALUZSKIJ SUVENIR“ (Russia)
 • „SLAVÍČCI“ ZUŠ KLAPKOVA PRAGUE8 3X (Czech rep.)
 • FREE STATE UNIVERSITY 2x (S. Africa)
 • SDPS „TRALLALA“ ČESKÝ TĚŠÍN 2X (Česká rep.)
 • CHILDREN CHOIR „SLAVÍČEK“ PRAGUE 3X (Czech rep.)
 • CHILDREN´S MUSICAL-CHORAL CENTER „LEL“ (Russia)
 • CHILDREN´S CHOIR MPC MOSCOW (Russia)
 • PĚVECKÝ SBOR „LEKNÍNEK“ HEŘMANŮV MĚSTEC 2X (Czech rep.)
 • CHILDREN´S MUSICAL-CHORUS SCHOOL ELIM-AI ALMATY (Kazakhstan) 2x
 • CHAMBER CHOIR VENTILKY JIRKOV (Czech Rep.)
 • CONWONNITÉ YOUTH CHOIR PRETORIA (S. Africa)
 • STUDENT´S CHOIR MPC MOSCOW (Russia)
 • V.I.S. CHOMUTOV (Czech Rep.)
 • CHOIR „NORISE“ RYGA (Latvia)
 • THE VIGILAMUS CHOIR POZNAŃ (Poland)
 • HOËRSKOOL GARSFONTEIN SCHOOL CHOIR (S. Africa)
 • SPS „VLASTISLAV“ HEŘMANŮV MĚSTEC 2X (Czech Republic)
 • BYZANTION-COLLEGIUM PRAHA (Czech Rep.)
 • PA.SY.D.Y. CHOIR NICOSIA (Cyprus)
 • P.S. „ANTEA“ BRNO (Czech Rep.)
 • THE CHERNOGOLOVKA ACADEMIC CHOIR (Russia)
 • „AD DEI GLORIAM“ ČESKÝ TĚŠÍN (Czech Rep.)
 • TYGERBERG HIGH SCHOOL CHOIR (S. Africa)
 • PIETERMARIZBURG CHILDRENS CHOIR (S. Africa)
 • EVANDER HIGH SCHOOL CHOIR (S. Africa)
 • CONCERT CHOIR „KAMERTON“ ISTRA (Russia)
 • CHOIR „RODNIK“ MOSCOW (Russia)
 • RIVER VALLEY HIGH SCHOOL CHORALE (Singapore)
 • CHOIR „VESNIVKA“ KIEV (Ukraine)
 • DS „IUVENTUS, GAUDE!“ JABLONEC N. N. (Czech Rep.)
 • „MUSICA CORDE“ HILTON COLLEGE CHOIR (South Africa
 • THE STATE CHOIR OF REPUBLIC KALMYKIA (Russia)
 • POLSKÝ PĚVECKÝ SOUBOR „HUTNIK“ TŘINEC (Czech Rep.)
 • FERENC ERKEL MIXED CHOIR GYULA (Hungary)
 • DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR „BLAHOŠ“ IVANČICE (Czech Rep.)
 • VOCAL ENSEMBLE „VOX HUMANA“ ZIELONA GORA (POLAND)
 • FEMALE CHOIR OF TALLIN UNIVERSITY (Estonia)
 • THE CHOIR BYDGOSZCZ (Poland)
 • PRIMORSKA ACADEMIC CHOIR VINKO VODOPIVEC (Slovenia)
 • VOCAL ENSEMBLE „KANTABILE“ KADUY (Russia))
 • FOLKLORE GROUP „GORNITSA“ (Russia)
 • Kaluga Chamber Choir (Russia)
 • Omsk Russian State Folk Choir (Russia)
 • DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR ROLNIČKA 3X (Czech Republic)
 • „KONCERTINO“ ST. PETERBURG (Russia)
 • „THE NEVA STRINGS“ (Russia)
 • CHOIR „GOLOSA BUDUSCHEVO“ MOSCOW (Russia)
 • CHILDREN CHOIR „SOZVUCHIE“ (Russia)
 • CHILDREN CHOIR „LIRA“ CHEREPOVETS (Russia)
 • SMÍŠENÝ SBOR „POST SCRIPTUM“ PRAHA (Czech Republic)
 • CHILDREN´ S CHOIR „HARMONY“ KAZAN (Russia)
 • Vocal ensemble „Vdokhnovenie“ Novy Byt (Russia)
 • FOLK DANCE ENSEMBLE “ YAROSLAVNA“ (Russia)
 • DANCE ENSEMBLE “ YUNOST“ (Russia)
 • ŠTÝVARŮV DĚTSKÝ SBOR DDM TŘINEC 2x (Czech Republic)
 • THE YOUTH CHOIR OF STS KYRIL AND METHODI CHURCH UFA (Russia)
 • KOMORNÍ SBOR ZUŠ E. MARHULY (Czech Rep.)
 • OKTYABRSKY MUSIC COLLEGE´S CHOIR (Russia)
 • THE ADULT CHOIR OF STS KYRIL AND METHODI CHURCH UFA (Russia)
 • THE FEMALE CHAMBER CHOIR „TARNOVGRAD“ (Bulgaria)
 • ACADEMIC FEMALE CHOIR „M. ZARINSKAJA“ (Russia)
 • CANTIAMO CHAMBER ENSEMBLE (Canada)
 • QUINTESSENCE BRASS QUINTET (Canada)
 • CROWN COLLEGE CHOIR (USA)
 • Choir 2007 “Brillante Nakazawa” (Japan)
 • ŽENSKÝ PĚVECKÝ SBOR IUVENTUS PAEDAGOGICA PRAGUE 6X (Czech Republic)
 • CHILDREN´S CHOIR „ZHURAVLENOK“ (Russia)
 • DPS „MLÁDÍ“ ZUŠ JABLONEC n./J. (Czech Republic)
 • BORYSPIL MUSIC SCHOOL CHILDREN´S CHOIR (Ukraine)
 • CONCERT CHOIR „TELLERVO“ (Russia)
 • EPILOGI CHILDREN´S CHOIR (Cyprus)
 • THE CONCERT CHORUS „MOROSHKA“ VOLOGDA (Russia)
 • CHILDREN´S CHOIR „FANTAZIA“ ST. PETERSBURG (Russia)
 • METHODIST GIRL´S SCHOOL CHOIR (Singapore)
 • CHILDREN´S CHOIR OF STATE CHOIR REPUBLIC OF KALMYKIA „KOLOKOLCHIK“ KALMYKIA (Russia)
 • CHILDREN´S CHOIR „GLORIA“ (Russia)
 • VLADIMIR BOYS AND YOUTHS CHOIR CHAPEL (Russia)
 • CIESZYŃSKI CHÓR KAMERALNY (Poland)
 • PLZEŇSKÝ DĚTSKÝ SBOR (ČR / Czech Republic)
 • „DO AVEL“ SALDUS (Latvia)
 • VOCAL ENSEMBLE „CREDO“ TVER (Russia)
 • WOMEN´S ENSEMBLE „KAMERTON“ ARZAMAS (Russia)
 • KOMORNÍ SBOR „KALANDRA“ ZUŠ JABLONEC n./Jiz. (Czech Rep.)
 • ŽPS „MELODIA“ NÁVSÍ (Czech Republic)
 • CHAMBER CHORUS „RENAISSANCE“ (Russia)
 • THE ACADEMIC CHOIR OF THE CULTURAL CENTRE KIMRY (Russia)
 • MOSCOW CHORISTERS (Russia)
 • GOVERNOR´S CHAMBER CHOIR „LIK“ ORYOL (Russia)
 • HUSĽOVÝ SÚBOR ZUŠ P. M. BOHÚŇA DOLNÝ KUBÍN 3x (Slovakia)
 • CHOIR „UNA CORDA“ DOLNÝ KUBÍN (Slovakia)
 • MEN’S CHAMBER CHOIR OF THE VOLOGDA OBLAST STATE PHILHARMONY „V. A. GAVRILIN“ (Russia)
 • THE CHILDREN´S CHOIR „JUVENTA“ VLADIMIR (Russia)
 • MENLO PARK HIGH SCHOOL CHOIR (S. Africa)
 • PU- CHOIR (S. Africa)
 • YISHUN JUNIOR COLLEGE CHOIR (SINGAPORE)
 • DPS „COMENIUS“ UHERSKÝ BROD (Czech Rep.)
 • DRIENERLOOS VOCAAL ENSEMBLE ENSCHEDE (Netherlands)
 • PS ONDRÁŠ NOVÝ JIČÍN 2x (Czech Republic)
 • CAMERATA VOCALE EBERSBACH (Germany)
 • VOCAL GROUP “CHARMING” KEM (Russia)
 • VOCAL GROUP “COMPLIMENT” KEM (Russia)
 • THE FOLKLORE ENSEMBLE „SOZVEZDIE“ KURSK (Russia)
 • THE BOULEVARD HARMONISTS POTCHEFSTROOM (South Africa)
 • ENSEMBLE “EXCLUSIVE” KURSK (Russia)
 • CHILDREN´S CHOIR „OCTAVE“ VISHNIVSKA MUSICAL SCHOOL (Ukraine)
 • DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR „CARO“ TŘINEC (Czech Republic)
 • CHILDREN´S CHOIR “LYCEUM” OREKHOVO-ZUEVO (Russia)
 • CARO/BEL CANTO TŘINEC (Czech Republic)
 • YOUTH CHOIR OF PUBLIC MUSIC SCHOOL SOCHACZEW (Poland)
 • ST. ANDREW´S COLLEGE CHOIR (Singapore)
 • SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR GYMNÁZIA ORLOVÁ (Czech Republic)
 • DÍVČÍ PĚVECKÝ SBOR GYMNÁZIA ORLOVÁ (Czech Republic)
 • CHOIR „ACADEMIA“ (Romania)
 • CHAMBER CHOIR „RUSSKIJ PARTES“ OF TVER ACADEMIC FILHARMONY (Russia)
 • THE FOLKLORE ENSEMBLE “SOLOVEIKO” (Russia)
 • VIASNIANKA MINSK (Belarus)
 • ACADEMIC CHOIR SARATOV (Russia)
 • FICHARDTPARK CHOIR (South Africa)
 • CHILDREN´S CHOIR \“RADOST\“ MOSCOW (Russia)
 • CHILDREN´S CHOIR \“MUSIC SCHOOL P. I. TCHAJKOVSKY\“ BRYANSK (Russia)
 • SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR \“POST SCRIPTUM\“ 3x (Czech Republic)
 • ENSEMBLE OF OLDER CLASSES BRYANSK (Russia)
 • DPS COMENIUS UHERSKÝ BROD (Czech Republic)
 • DPS PETRKLÍČ SZUŠ PRAHA 5 (Czech Republic)
 • MIXED CHAMBER CHOIR “CANZONETTA“ JOENSUU (Finland)
 • KVARTET PRAHA (Czech Republic)
 • CANTICA BOHEMICA LITOMĚŘICE (Czech Republic)
 • Women´s Choir \“Crystal Chords\“ Manchester (United Kingdom)
 • DPS \“KUŘÁTKA\“ PRAHA 5 (Czech Republic)
 • DPS \“KOPRETINA\“ ORLOVÁ (Czech Republic)
 • DPS \“ROŠŤÁK\“ PŘELOUČ (Czech Republic)
 • VOGNYK KIEV (Ukraine)
 • DUNMAN SECONDARY SCHOOL CHOIR 2X (Singapore)
 • GIRLS CHAMBER CHOIR M.LYSENKO KIEV (Ukraine)
 • PEOPLE´S ENSEMBLE OF FOLK DANCE \“POLONYNY\“ LVOV (Ukraine)
 • \“MUSICA E DANZA\“ PRAGUE 6 (Czech Republic)
 • \“GLORIAM DEI\“ BIELSKO BIALA (Poland)
 • CHAMBER CHOIR AF MUSIC (Poland)
 • KAMERNYJ CHOIR \“PARTES\“ OBNINSK (Russia)
 • \“GOOD NEWS\“ GOSPEL CHOIR SIMANCAS (Spain)
 • ¨MIXED CHOIR OF THE TOWN ZALAEGERSZEG (Hungary)
 • POLSKÝ SMÍŠENÝ SBOR COLLEGIUM CANTICORUM ČESKÝ TĚŠÍN (Czech Republic)
 • HERLUFSHOLMKORET CHOIR NAESTVED (Denmark)
 • CHOR BETTRINGEN (Germany)
 • CAPRICCIO CHISINAU (Moldova)
 • “NMMU” UNIVERSITY CHOIR (South Africa)
 • BRAMPTON FESTIVAL SINGERS (Canada)

Prague Christmas 2008

Prague Christmas 2009

MOZART PRAGUE 2010

PRAGUE CHRISTMAS 2010

MOZART´S PRAGUE 2011

MOZART´S PRAGUE 2012

PRAGUE CHRISTMAS 2012

III. MOZARTOVA PRAHA

IV. Mozart´s Prague

PRAŽSKÉ VÁNOCE 2014

PRAŽSKÉ SBOROVÉ LÉTO

1. JANÁČKOVA PRAHA

1. JANÁČKOVA PRAHA – vokální skupiny

X. MOZARTOVA PRAHA

Club Tours Agentur Praha

založil Pavel Švarc r. 1992. Ze skromných začátků vybudoval pomocí syna Michala a dcery Petry z malé rodinné firmy mezinárodně uznávanou koncertní agenturu.

Její festivaly – zejména Musica Sacra Praga, Pražské Vánoce, Sborový festival A. Dvořáka, Evropský festival akordeonových orchestrů, Pražské struny – mají už v hudebním světě své jméno. Zúčastnilo se jich už více než 350 těles z 28 zemí celého světa. Velký ohlas má i letní sborová škola „Sing to the Lord“, kterou pro zájemce ze zámoří a z Anglie pořádá agentura od r. 2003.

Pavel Švarc získal své hudební vzdělání studiem na Pedagogické fakultě KU v Praze (diplom r. 1960). Sólový zpěv studoval u profesora Pražské konzervatoře věhlasného Konst. Karenina. Své hudební a pěvecké kvality uplatnil v profesionálních tělesech – Armádním uměleckém souboru V. Nejedlého (1952 – 53), dále v Čs. Státním souboru písní a tanců (1954 – 62) a v Pražském mužském sboru FOK (u M. Košlera, 1971 – 91). Své jazykové a organizační schopnosti uplatnil v FOK i jako úspěšný manažer.

koncert08    praha8sbor    kirovograd11    u_salvatora

Koncertní a cestovní agentura CTA
Festivalová kancelář
Na Hájku 2456/6
Praha 8
180 00
E-mail:   cta@iol.cz
Telefon: +420  284 826 608
Mobil:     +420 775 320 421

Kontaktní formulář

Prague – Vienna – Budapest

Prague Christmas

Mozarts Prague

Musica Sacra Praga

Concert Tours

Fotogalerie

Mimořádný koncert českých a kanadských hudebních těles

Neděle 25. března 2018 od 18,00 hod.
koncertním sále Jihočeské filharmonie – kostel sv. Anny, České Budějovice

Vystoupí: komorní a koncertní sbor, smyčcový a symfonický orchestr kanadské školy Central Memorial High School z Calgary
a orchestr „Dechová harmonie“ a sbor Jihočeské konzervatoře.
Vstup je volný.

Škola Central Memorial High School byla založena v roce 1911 v Calgary, (Alberta, Kanada). Po několik desetiletí je hudební oddělení této školy uznávané za svou vynikající kvalitu a velmi často vystupuje v Kanadě, Spojených státech, Velké Británii, […]

24.6. Česko-německý sborový koncert U Salvátora

koncert

Prague Christmas Festival will join 10 choirs

Prague Christmas festival (10-12.12.2015) will join two choirs from St. Africa, one from Ukraine and seven ensembles from Czech Republic.

The festival will take part in Prague Halls and Churches + one performance in České Budejovice.

All performances are free of charge for visitors.slider

Pozvánka na koncert

CHORAL ARTS ENSEMBLE

COLLEGE OF SAINT BENEDICT – SAINT JOHN’S UNIVERSITY
COLLEGEVILLE/SAINT JOSEPH, MINNESOTA, USA

V pátek, 22. května v 19,00 hod. v kostele sv. Šimona a Judy se představí 50 členů uměleckého sboru College of Saint Benedict a Saint John´s University z Minnesoty, USA.

Program zahrnuje, mimo jiné, skladby pro sbor a varhany Ceasara Franka (Psalm 150), Ralpha Williamse (Antiphon), Zoltana Kodalyho (Kyrie a Gloria z Missa Brevis), Moteta Charlese Stanforda (Beati Qurum) a Egila Hovlanda (Jerusalem), […]

Toto léto se představí divákům několika středoevropských měst přední hudební tělesa z kanadského Calgary

V druhé polovině července tohoto roku absolvuje několik vystoupení v Praze, Krakově, Třeboni, Českém Krumlově a v Budapešti významný kanadský orchestr a sbor vystupující pod názvem Westwinds Music Society. Oba soubory přilétají do Evropy z podhorského města Calgary. Program jejich vystoupení bude složen ze skladeb předních kanadských a světových autorů klasické i populární hudby. Naše koncertní agentura bude mít tu čest hostit oba soubory během celého čtrnáctidenního pobytu.

Druhý májový týden se uskuteční již X. mezinárodní soutěžní festival Mozartova Praha

Soutěže se mohou zúčastnit přihlášená neprofesionální tělesa bez jakéhokoli omezení.
Koncerty se budou konat ve vybraných koncertních sálech a kostelech metropole.
Soutěžit mohou soubory, splňující následující kritéria:

I. DĚTSKÉ PĚVECKÉ SBORY (do 16 let) s 20 a více členy
II. PĚVECKÉ SBORY – MLÁDEŽ (do 25 let) s 20 a více členy
III. PĚVECKÉ SBORY – DOSPĚLÍ s 16 a více členy
IV. MUSICA SACRA
V. […]

[rev_slider6]

Mimořádný koncert českých a kanadských hudebních těles

Neděle 25. března 2018 od 18,00 hod.
koncertním sále Jihočeské filharmonie – kostel sv. Anny, České Budějovice

Vystoupí: komorní a koncertní sbor, smyčcový a symfonický orchestr kanadské školy Central Memorial High School z Calgary
a orchestr „Dechová harmonie“ a sbor Jihočeské konzervatoře.
Vstup je volný.

Škola Central Memorial High School byla založena v roce 1911 v Calgary, (Alberta, Kanada). Po několik desetiletí je hudební oddělení této školy uznávané za svou vynikající kvalitu a velmi často vystupuje v Kanadě, Spojených státech, Velké Británii, […]

24.6. Česko-německý sborový koncert U Salvátora

koncert