14. mezinárodní soutěžní festival pěveckých sborů a instrumentálních souborů

Praha, 8. – 9. května 2020

Soutěže se mohou zúčastnit přihlášená neprofesionální tělesa bez jakéhokoli omezení.

Soutěžní vystoupení jsou veřejná.

Koncerty se budou konat ve vybraných koncertních sálech a kostelech metropole.


SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:

I.     DĚTSKÉ PĚVECKÉ SBORY (do 16 let)  s 15 a více členy

II.   PĚVECKÉ SBORYMLÁDEŽ (do 25 let) s 15 a více členy

III.  PĚVECKÉ SBORYDOSPĚLÍ  s 15 a více členy

IV.  MUSICA SACRA

V.   VOKÁLNÍ SKUPINY s 4 a více hlasy

VI.  INSTRUMENTÁLNÍ TĚLESA všech žánrů

Všechny zúčastněné sbory se mohou přihlásit i do kategorie IV. – duchovní hudba.


Program:
Pátek, 8. května
SPOLEČNÝ FESTIVALOVÝ KONCERT

Sobota, 9. května
SOUTĚŽ

Soutěžní program  dle vlastního výběru
kategorii IV. Musica sacra mají sbory volný výběr duchovních skladeb.
Kat. V. volný výběr sborových úprav lidových písnícelého světa.
Kat. VII. – alespoň jedna skladba W. A. Mozarta, nebo její část.

Maximální délka soutěžního vystoupení je v kategoriích I. a V. 12 minut, v kategoriích II. – IV. 15 minut a v kategorii VI. maximálně 20 minut.

  Registration formdoc. for download

PŘIHLÁŠKY k účasti zašlete do 28.února 2020!

přihlášce přiložte:
krátkou biografii v českém a anglickém jazyce (max. 10 řádek)
kvalitní fotografii
soutěžní program s duratou a oběma jmény skladatele
kopii bankovního převodu

POROTA

zasednou v   přední profesionální odbornícimezinárodním renomé. Rozhodnutí poroty je konečné. Písemné hodnocení poroty obdrží soutěžící při závěrečném ceremoniálu. Před soutěžním vystoupením je nutno dát porotě k dispozici party všech prováděných skladeb.

Hodnotící kritéria

1. Technické provedení: sborový (orchestrální) zvuk, pěvecká (nástrojová) technika, hlasová kultura, intonace, rytmus

2. Umělecké provedení: využití hudebně výrazových prostředků (dynamika, tempo, agogika), stylovost, působivost

3.  Výběr a dramaturgie soutěžního programu

Hodnocení je bodové, od 1 do 30 bodů. Soubory s 25-30 body budou hodnoceny ve zlatém pásmu, se 20 – 24,9 ve stříbrném pásmu a soutěžící s 15 – 19,9 body v pásmu bronzovém.

Soubor s nejvyšším počtem bodů bude vyhlášen laureátem soutěže, vítězové kategorií obdrží poháry z broušeného skla. Všechna zúčastněná tělesa obdrží kvalitní grafické diplomy. Zvláštní diplom obdrží na návrh poroty nejlepší dirigent soutěže a nejlepší provedení skladby W. A. Mozarta.

Laureát festivalu je povinen vystoupit během závěrečného pořadu.

SOUTĚŽNÍ POPLATEK
zúčastněných souborů je Kč 2.000,-  za soutěžní kategorii.  Sbory, jež jsou členy UČPS, dostanou slevu 20%  (jejich poplatek je tedy 1.600,-). Tento poplatek je třeba uhradit na účet festivalového sekretariátu CTA nejpozději do 28. února 2020.
Na vyžádání vystavíme fakturu. Tento poplatek je při neúčasti nevratný.

Festivalová plaketa
K festivalu bude připravena i festivalová plaketa a festivalový katalog. Její cena je  Kč 50,-. Všechny akce festivalu kromě plavby po Vltavě a závěrečné party jsou volně přístupné.

Cestovní, pobytové i stravovací náklady si hradí účastníci sami. S cenově výhodným ubytováním i stravováním pomůže zájemcům sekretariát CTA.

Upozornění Pořadatel si vyhrazuje právo pořízení zvukového a video záznamu během festivalu.
Těšíme se na Vaše vystoupení
Michal Švarc, předseda festivalového výboru