Soutěže se mohou zúčastnit přihlášená neprofesionální tělesa bez jakéhokoli omezení.
Koncerty se budou konat ve vybraných koncertních sálech a kostelech metropole.
Soutěžit mohou soubory, splňující následující kritéria:

I. DĚTSKÉ PĚVECKÉ SBORY (do 16 let) s 20 a více členy
II. PĚVECKÉ SBORY – MLÁDEŽ (do 25 let) s 20 a více členy
III. PĚVECKÉ SBORY – DOSPĚLÍ s 16 a více členy
IV. MUSICA SACRA
V. VOKÁLNÍ SKUPINY s 5 a více hlasy
VI. INSTRUMENTÁLNÍ TĚLESA všech žánrů se 4 a více členy

PŘIHLÁŠKY k účasti na festivalu je nutno zaslat písemně na adresu pořadatele do 28. února 2015

Záštitu nad festivalem převzala Unie českých pěveckých sborů.

Těšíme se na Vaše vystoupení!

Pavel Švarc, předseda festivalového výboru