Dne 7. dubna 2020 od 18:00 hod. se uskuteční společné sborové vystoupení mládežnického sboru Springfield (J. Afrika)

a českého dětského sboru v sále libeňského Zámečku. Vstup bezplatný.