PRAŽSKÉ VÁNOCE

 XXI. ročník mezinárodního festivalu adventní a vánoční hudby

11. – 13. 12. 2020

Dámy a pánové,   dovolte, abychom Vás srdečně pozvali k návštěvě předvánoční „Zlaté Prahy“. Jsme si jisti, že i vystoupení vašeho souboru může vhodně přispět k naplnění záměrů festivalu, totiž ke vzájemnému sblížení lidí, národů a ras. Festival je přístupný neprofesionálním tělesům z celého světa. Vystoupení před porotou jsou veřejná. Festival se koná pod záštitou hl. města Prahy a Unie českých pěveckých sborů. Budete nám srdečně vítáni! SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

  • Pěvecké sbory dětské
  • Pěvecké sbory mládež
  • Pěvecké sbory dospělí
  • Vokální skupiny
  • Musica sacra
  • Lidové písně a pastorely
  • Spirituál a gospel
  • Folklorní soubory
  • Instrumentální soubory

 Více na www.praguechristmas.cz

RÁMCOVÝ PROGRAM

PÁTEK , 11. prosince

14:00 Kostel sv. Mikuláše, Staroměstské nám.

ZAHAJOVACÍ KONCERT

19:00 Kostel sv. Vojtěcha, Praha 8

KONCERT PŘÁTELSTVÍ                             

20:00  „PRAHA V NOCI“ výlet lodí po Vltavě s večeří a hudbou – pro přihlášené účastníky

Sobota, 12 . prosince Kostel sv. Salvatora, Salvátorská ul., Praha 1

09:30  Veřejná SOUTĚŽNÍ VYSTOUPENÍ  všech přihlášených souborů

16:30   VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ FESTIVALU – změny vyhrazeny –

Přihláška

Přihlášku zašlete prosím poštou nebo e-mailem do 15. října 2020 na adresu: Festivalový sekretariát CTA, Na Hájku 2456/6, 18000 Praha 8, e-mail: cta@iol.cz